లాభ, వ్యయ భావములు- జ్యోతిష పాఠములు


Partial Lunar Eclipse - 29 October 2023, Complete Information, Auspicious-Inauspicious Effects According to Zodiac Signs in English, Hindi and Telugu.
Click here for Year 2023 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
English, हिंदी తెలుగు, বাংলা , ಕನ್ನಡ, മലയാളം, मराठी,and ગુજરાતી
October, 2023 Horoscope in
English, हिंदी, मराठी, ગુજરાતી , বাংলা , తెలుగు and ಕನ್ನಡ

భావకారకత్వములు - అంశాల వారి విభజన:

లాభ, వ్యయ భావములు11. లాభభావము: ఉపచయ స్థానము.
వ్యక్తిగత కారకత్వములు: కోరికలు తీరటం, ఆనందించటం, వస్తుసేకరణ, లాభము, ఆదాయము, సేవ, కోరిక
శరీర సంబంధ కారకత్వములు: కుడికాలు, ఎడమచెవి
సమాజసంబంధ కారకత్వములు: తనకంటే పెద్దవారు, మిత్రులు
ఇతరములు: అన్నిరకముల లాభములు

12. వ్యయభావము: దుస్థానము.
వ్యక్తిగత కారకత్వములు: ఖర్చులు, ఖరీదు, వ్యయము, పడిపోవటం, నొప్పి, నష్టము, నష్టపరిహారము చెల్లించటము, దూరప్రాంతాలకు వెళ్ళటం, దానధర్మాలకొరకు డబ్బు ఖర్చు చేయటం, త్యాగము, పునర్జన్మ, రహస్యము
శరీరసంబంధ కారకత్వములు: పాదములు, ఎడమకన్ను, నిద్రాభంగం, జీవిత చరమాంకం
సమాజసంబంద కారకత్వములు: ఒంటరితనం
ఇతరములు: ఆసుపత్రిలో లేదా జైలులో ఉండటం, సన్యాసము, దాక్కొనే ప్రదేశం, విదేశములు, దూరప్రాంతములు


Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Monthly Horoscope

Check October Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  

Monthly Horoscope

Check October Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  


Success is a combination of hard work, determination, and perseverance.