100 വർഷം കൃത്യമായ ഭാവി പ്രവചനങ്ങളോടുകൂടിയ സൗജന്യ മലയാളം ജാതകം

Malayalam Jathakam/ജ്യോതിഷം/ജാതകം മലയാളത്തിൽ

മലയാളത്തിൽ പൂർണ്ണ ജാതകം സൗജന്യമായി - 100 വർഷത്തെ ദശാന്തർദശയും ജാതക ഫലങ്ങളും

ഏറ്റവും കൃത്യവും ജനപ്രിയവുമായ ഓൺലൈൻ സൗജന്യ മലയാളം ജാതക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ

100 വർഷത്തെ ദശാന്തർദശ ഫലങ്ങൾ, ജാതക ഫലങ്ങൾ, ഗജകേസരി തുടങ്ങിയ യോഗങ്ങൾ, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ, കുജ ദോഷം, കാല സർപ്പ ദോഷം തുടങ്ങിയ ദോഷങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ, അവയുടെ ഫലങ്ങൾ, പരിഹാരങ്ങൾ, ഏഴര ശനി വിശദാംശങ്ങൾ, 16 കുണ്ഡലികൾ, ഗ്രഹസ്ഥിതികൾ, അഷ്ടക വർഗ്ഗ, ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയെന്നു വച്ചാൽ പണം കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ജാതകങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപടി മെച്ചമായി നിങ്ങളുടെ ജാതക ചക്രം നേടാം. ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് സാമ്പിൾ ആയി കൊടുക്കുന്ന ജാതകമല്ല, സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ജാതകമാണിത്.
മലയാളം ജാതകം ഓൺലൈൻ സേവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 100 വർഷത്തെ ഫലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ജാതക ചക്രം മലയാളത്തിൽ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഈ സേവനത്തിന് യാതൊരു ഫീസും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഈ ഓൺലൈൻ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിങ്ങളുടെ ജനന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ജാതക വിശദാംശങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രം, രാശി, ജന്മ നാമം, ജന്മ തിഥി തുടങ്ങിയ പഞ്ചാംഗ വിവരങ്ങൾ, ലഗ്ന കുണ്ഡലി, നവാംശ കുണ്ഡലി എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 16 വർഗ്ഗ കുണ്ഡലികൾ, അവകഹഡ ചക്രം, ഘാത ചക്രം, ഭാഗ്യ ഘടകങ്ങൾ (ജാതകപ്രകാരമുള്ള അനുകൂല സംഖ്യകൾ), ഗ്രഹ ബലങ്ങൾ, ഭാവ ബലങ്ങൾ, ഗ്രഹ ദൃഷ്ടികൾ, വിംശോത്തരി ദശാന്തർദശ പട്ടികകൾ, ദ്വിഗ്രഹ, ത്രിഗ്രഹ യോഗങ്ങൾ, മറ്റ് യോഗങ്ങൾ, രാജയോഗങ്ങൾ, കുജദോഷം, കാലസർപ്പ ദോഷം (വിശദാംശങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, ദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ), ലഗ്ന ഫലങ്ങൾ, ഗ്രഹസ്ഥിതി ഫലങ്ങൾ, ദശാന്തർദശ ഫലങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.
ഈ ജാതക ചക്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാണാനോ പ്രിന്റ് എടുക്കാനോ പി.ഡി.എഫ്. ഡോക്യുമെന്റായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാനോ കഴിയും.ശ്രദ്ധിക്കുക: ജന്മസ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലനാമത്തിനു പകരം ഔദ്യോഗിക നാമം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങൾ മുതൽ വലിയ നഗരങ്ങൾ വരെ 50 ലക്ഷത്തിലധികം സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ അക്ഷരവിന്യാസം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഡാറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല നഗരങ്ങളുടെയും പേരുകൾ (ഹൈദരാബാദ്, വിജയവാഡ, കരീംനഗർ തുടങ്ങിയവ) മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ലഭിക്കും. പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ.

 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

 Read More
  
 

Telugu Panchangam

 

Today's Telugu panchangam for any place any time with day guide.

 Read More
  
 

Telugu Panchangam

 

Today's Telugu panchangam for any place any time with day guide.

 Read More
  
 

Kundali Matching

 

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

 Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.