Today's Kannada Panchanga - ಕನ್ನಡ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಹುಕಾಲ,

ಯಾವುದೇ ದಿನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಂಗ

ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - Panchang in Kannada Language

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ತಿಥಿ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ರಾಹು ಕಲಾ, ಯಮಗಂದ ಕಲಾ, ತಾರಾ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಬಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೇ ಗೈಡ್

ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಪಂಚಾಂಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣವು ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಾದ ಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮದುವೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶದಂತಹ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಳತೆ. ಸಮಯದ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲ ಪುರುಷನ ದೇಹದ ಐದು ಅಂಗಗಳು. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕರಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

Read More
  

Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More
  


Success is a journey, not a destination. Keep pushing forward and it will come.