உங்கள் குழந்தையின் ராசி, நட்சத்திரம், தோஷங்கள், ஜாதகம் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

Know Rashi, Nakshatra and Naming Letters for your Newborn child

உங்கள் குழந்தையின் முதல் ஜென்ம பத்திரிகை - Newborn Astrology in Tamil

குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் ராசி, நட்சத்திரம், ஜென்மநாமம், தோஷங்கள் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ள பயன்படும் இலவச நவஜாத சிசுஜாதகம்.

இந்தியாவில் குழந்தைகள் பிறந்தவுடன் அவர்களின் ராசி, நட்சத்திரம், ஜென்மநாமம், ஏதேனும் தோஷங்கள் உள்ளனவா என்பதை அறிந்து கொள்வது ஒரு பாரம்பரியமாக இருந்து வருகிறது. ஆனால் தற்போதைய சூழ்நிலைகளின் காரணமாக பலர் வெளிநாடுகளில் கல்வி, வேலை காரணமாக சென்று அங்கேயே நிலைநிறுத்தி இருக்கின்றனர். அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் குழந்தைகள் பிறந்தால் அந்த நகரத்தில் ஜோதிடர்கள் கிடைப்பது சாத்தியமில்லை என்பதால் ஜோதிட இணையதளங்களில் பெற்றோர் அடிப்படையாக உள்ளனர். ஆனால் பல இணையதளங்களில் பெரியவர்களுக்கான ஜாதகங்கள் கிடைக்கின்றன ஆனால், அப்புறமே பிறந்த குழந்தைகளின் ஜாதகம், அவர்களின் ராசி நட்சத்திரங்களுடன் கூடிய ஜென்மநாமம், பெயர் வைக்க தகுந்த எழுத்துக்கள், ஜென்மகால தோஷங்கள், மற்றும் பிற விவரங்கள் அவ்வளவு எளிதில் கிடைப்பதில்லை. இருந்தாலும் அந்த ரிப்போர்ட் பெற பணம் செலுத்த வேண்டும். இந்த குறையை தீர்க்கவே இந்த இலவச நவஜாத சிசுஜாதகம் சேவையை துவக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மேலே கூறிய அனைத்து விவரங்களும் உங்கள் குழந்தைகள் உலகின் எந்த பகுதியில் பிறந்தாலும் அறிந்து கொள்ள முடியும்.ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தை பிறந்தவுடன் ஏற்படும் முக்கிய சந்தேகம் அவர்களின் ஜாதகம் எப்படி உள்ளது, என்ன பெயர் வைக்கலாம், எந்த எழுத்துக்கள் பெயருக்கு பொருத்தமாக இருக்கும், ஜாதகத்தில் ஏதேனும் தோஷங்கள் உள்ளனவா, இருந்தால் அவற்றை தீர்க்க என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. இவ்வாறு பல சந்தேகங்கள் மனதில் எழும். அவற்றுக்கு அனைத்திற்கும் பதிலளிக்கும் இந்த இலவச நவஜாத சிசுஜாதகம் சேவை. இதன் மூலம் உங்கள் குழந்தைகளின் ஜாதகம் அறிந்து கொள்வதோடு மட்டும் அல்லாமல், அவர்களின் பெயருக்கு தகுந்த எழுத்துக்கள், ஜாதக தோஷங்கள், நட்சத்திர, திதி தொடர்பான தோஷ விவரங்கள் கிடைக்கின்றன. பழமையான காலத்தில் குழந்தை பிறந்தவுடன் உள்ளூர் ஜோதிடர்களின் மூலம் குழந்தையின் தற்காலிக ஜாதகசக்கரம் கணித்து நல்லது, கெட்டது ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ளுவார்கள். ஆனால் இந்த நவீன காலத்தில் ஜோதிடர் எல்லா நேரத்திலும் கிடைப்பது சாத்தியமில்லை என்பதால், மேலும் சில நாடுகளில் குழந்தை பிறந்த சில மணி நேரங்களில் பெயர் தீர்மானிக்க வேண்டிய அவசரம் இருப்பதால், உலகின் எந்த பகுதியில் பிறந்த குழந்தைகளின் தற்காலிக ஜாதகமாவது அறிந்து கொள்ளும் வகையில் இந்த ஆன்லைன் மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டது. இது முக்கியமாக அப்புறமே பிறந்த குழந்தைகளின் ஜாதக விவரங்களை அறிய பயன்படுகிறது. உங்களுக்கு முழு ஜாதகம், பலன்களுடன் வேண்டுமானால் எங்கள் இலவச தமிழ் ஜாதகம் சேவை மூலம் அல்லது E-Janmakundali சேவை மூலம் பெறலாம்.

Newborn Astrology, Rashi, Nakshatra, Name letters

Lord Ganesha blessing newborn Are you confused about the name of your newborn? Want to know which letters are good for the child? Here is a solution for you. Our website offers a unique free online service specifically for those who want to know about their newborn's astrological details, naming letters based on horoscope, doshas and remedies for the child. With this service, you will receive a detailed astrological report for your newborn. This newborn Astrology service is available in  English,  Hindi,  Telugu,  Kannada,  Marathi,  Gujarati,  Tamil,  Bengali, and  Punjabi Languages. Click on the desired language name to get your child's horoscope.

 

Telugu Jatakam

 

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

 Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

 Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in English.

Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Telugu.

 Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.