2024 മിഥുനം രാശി ഫലം (Mithunam Rashi Phalam 2024) | കരിയർ മാറ്റങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ, സ്നേഹം

മിഥുന രാശിയുടെ പഴങ്ങൾ

വർഷം 2024 ജാതകം

Malayalam Rashi Phalalu (Rasi phalamulu)

2024 Rashi phalaalu
കുറിപ്പ്: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാശി ഫലങ്ങൾ ചന്ദ്ര രാശിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല.

Malayalam Rashi Phalalu (Rasi phalamulu) - 2024 samvatsara Mithuna rashi phalaalu. Family, Career, Health, Education, Business and Remedies for Mithuna Rashi in Malayalam


MIthuna rashi, vijaya Malayalam year predictions

മൃഗശിര 3,4 അടി (ക,കി),
ആരുദ്ര 1,2,3,4 പാദങ്ങൾ (കു, ഘ, ജ, ച)
പുനർവസു 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ (കെ, കോ, ഹ)

മിഥുനം - 2024 ജാതകം (രാശിഫൽ)

വർഷം മുഴുവനും, ശനി കുംഭം രാശിയിൽ സംക്രമിക്കും, 9-ാം ഭാവത്തിൽ രാഹു 10-ആം ഭാവത്തിൽ മീനരാശിയിലായിരിക്കും. തുടക്കത്തിൽ, വ്യാഴം 11-ആം ഭാവത്തിൽ മേടരാശിയിലായിരിക്കും, മെയ് 1 മുതൽ 12-ആം ഭാവത്തിൽ ടോറസിലേക്ക് സംക്രമിക്കും .മിഥുന രാശിയുടെ 2024-ലെ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകൾ

ജെമിനി സംരംഭകർക്ക്, വർഷം സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മേയ് 1 വരെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നതോടെ ബിസിനസ്സിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ഏഴാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനോ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതിനോ വിജയത്തിലേക്കും അംഗീകാരത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നൂതന ആശയങ്ങളും നിക്ഷേപങ്ങളും നല്ല സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ വർഷം നടത്തിയ ധീരമായ ബിസിനസ്സ് നീക്കങ്ങളും ഫലപ്രദമാകും .

എന്നിരുന്നാലും, രാഹുവിന്റെ പത്താം ഭാവത്തിലെ സംക്രമണം ബിസിനസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള വിവേകശൂന്യമായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് ഭാവിയിലെ സങ്കീർണതകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. 9-ാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാഭത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആഡംബരങ്ങൾക്കായി നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെലവഴിക്കുകയോ ചെയ്യാം.

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, ബിസിനസ്സ് സ്തംഭനാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. മുൻകാല തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്‌ടത്തിലേക്കോ ബിസിനസ് ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം. മുൻകാല ബിസിനസ് ലോണുകളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ തീർപ്പാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് ചില സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ലാഭം കുറഞ്ഞിട്ടും, ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം ബാധിക്കപ്പെടില്ല. ഈ കാലയളവിൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായും ജീവനക്കാരുമായും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് നിർണായകമാണ്. ജീവനക്കാരോടുള്ള അവഗണനയോ മോശമായ പെരുമാറ്റമോ അവർ അപ്രതീക്ഷിതമായി പുറത്തുപോകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും .

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ധാർമ്മികമായി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്നതിനോ ബിസിനസ്സ് നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനോ ഉള്ള ഏത് വെല്ലുവിളികളും ഗൂഢാലോചനകളും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ മറികടക്കാൻ കഴിയും.

ജെമിനി രാശിക്ക് 2024-ലെ കരിയർ സാധ്യതകൾജെമിനി പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് ഈ വർഷം സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂലമായ സംക്രമണം പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച്, രാഹു പത്താം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും നിൽക്കുന്നതിനാൽ, ധീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയം മാത്രമല്ല, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അംഗീകാരവും പ്രശംസയും നൽകും. വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കഴിവ്, വിലയേറിയ ഉപദേശങ്ങളും ആശയങ്ങളും നൽകുന്നത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനോ ഇടയാക്കും. 9-ാം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെ സംക്രമണം വിദേശത്ത് ജോലി നേടാനോ സ്ഥലംമാറ്റം തേടാനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂലമാണ് ; ഈ ശ്രമങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ വിജയിക്കും .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം 12-ആം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ, സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും. മുൻകാല വിജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന അഹങ്കാരം സഹപ്രവർത്തകരെ കുറച്ചുകാണുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് ജോലിസ്ഥലത്ത് ശത്രുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അവർ നിങ്ങളെ നേരിട്ട് ഉപദ്രവിക്കില്ലെങ്കിലും, അവർ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മേലുദ്യോഗസ്ഥരോട് പരാതിപ്പെടുകയോ പരോക്ഷമായി പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. കൂടാതെ, മുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ അനായാസമായി നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകർ ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതായി തോന്നിയേക്കാം, ഇത് ഏകാന്തതയുടെ വികാരങ്ങളിലേക്കും ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ ബാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലികൾക്കായി സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സമഗ്രതയും വിനയവും നിലനിർത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ശത്രുത കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും .

വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂല സ്ഥാനം കുറവാണെങ്കിലും പത്താം ഭാവത്തിലെ രാഹു നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. 6, 8 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ ഏത് അപമാനങ്ങളെയും തടസ്സങ്ങളെയും മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കും.

ജെമിനി രാശിയുടെ 2024-ലെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾമിഥുന രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, 2024 വർഷം സമ്മിശ്ര സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായിരിക്കും , ഇത് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു. കൂടാതെ, മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വരുമാനം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും. 5, 3, 7 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ബിസിനസ്സ്, ബ്രോക്കറേജ്, ഓഹരി വിപണി പോലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വീടോ വാഹനമോ പോലുള്ള സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ മെയ് 1-ന് മുമ്പ് വാങ്ങണം. അതുപോലെ, ബിസിനസ്സിലോ മറ്റ് മേഖലകളിലോ നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ തീയതിക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കണം .

മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ വരുമാനം കുറയും. കുടുംബ ആവശ്യങ്ങൾ മൂലമോ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ മംഗളകരമായ സംഭവങ്ങൾ മൂലമോ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ചെലവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആവശ്യമായി വരും, നിസ്സാര ഇനങ്ങളിലല്ല. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ പരിചയക്കാരിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ പണം കടം വാങ്ങുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഭാവിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങളിൽ അമിതമായ ചെലവുകൾ. ഈ കാലയളവിൽ, വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും മുൻകാല വായ്പകളോ കടങ്ങളോ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, ഇത് പണം ലാഭിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതിനാൽ, വർഷം മുഴുവനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു .

മിഥുന രാശിക്ക് 2024-ലെ കുടുംബ സാധ്യതകൾമിഥുന രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, 2024 കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മുൻകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 5, 7, 3 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പ്രസവസാധ്യതയെയും കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വിവാഹത്തിനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിദേശയാത്രകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വർഷം ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. സഹോദരങ്ങളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും ഉള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും.

വർഷം മുഴുവൻ 9-ാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. മെയ് 1 വരെ കുടുംബജീവിതം ഏറെക്കുറെ തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ, ഈഗോ ക്ലാഷുകൾ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണൽ എന്നിവ കാരണം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഐക്യം നിലനിർത്താൻ, ശാന്തത പാലിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ തിടുക്കം കൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക .

ഈ വർഷം, നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ യാത്രകൾ നടത്താനിടയുണ്ട്, ഒരുപക്ഷേ ആത്മീയ യാത്രകൾ. നാലാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചും ആവശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അമിതമായ ആശങ്കകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, ഇത് പിരിമുറുക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം. അമിതമായ ആകുലതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സ്വയം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് .

മിഥുന രാശിയുടെ 2024-ലെ ആരോഗ്യപ്രതീക്ഷകൾജെമിനിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, 2024-ലെ ആരോഗ്യ കാഴ്ചപ്പാട് മെയ് വരെ പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് . മെയ് 1 വരെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യവും മുൻകാല ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ പരിഹാരവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, 9-ാം ഭാവത്തിൽ വർഷം മുഴുവനും ശനിയുടെ സമ്മിശ്ര സ്വാധീനം ജാഗ്രത ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചില ആരോഗ്യ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കരൾ, നട്ടെല്ല്, മൂത്രവ്യവസ്ഥ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വ്യാഴം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ , നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി ദുർബലമാകുകയും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ സമയം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ, പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മൂന്നാം ഭാവങ്ങളിലും 11-ാം ഭാവങ്ങളിലും ശനിയുടെ ഭാവം പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധമൂലം കൈകളുമായോ ചെവിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് യാത്രകളിലും ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളിലും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണത്തിലെ രുചിയേക്കാൾ ശുചിത്വത്തിന് മുൻഗണന നൽകണം. കൂടാതെ, അസ്ഥി സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടി പ്രശ്നങ്ങൾ തടയുന്നതിന് ക്രമമായ വ്യായാമവും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് .

നാലാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുകയും കുടുംബാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം. യോഗ, പ്രാണായാമം തുടങ്ങിയ പരിശീലനങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും .

മിഥുന രാശിക്ക് 2024-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾജെമിനി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, 2024 വർഷം അനുകൂലമായി ആരംഭിക്കുന്നു , പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ. മെയ് 1 വരെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം അക്കാദമിക പ്രകടനവും പരീക്ഷാ ഫലങ്ങളും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപ്പര്യവും കാണിക്കും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താനും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനുമുള്ള ശക്തമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, അത് കഠിനാധ്വാനത്തിലേക്കും അർഹമായ ഫലങ്ങളിലേക്കും നയിക്കും.

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം വിദേശത്ത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറക്കുന്നു , പ്രത്യേകിച്ചും വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ . പത്താം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം അവരുടെ കഴിവുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നാലാം ഭാവത്തിലെ കേതു വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഭയമോ ഉത്കണ്ഠയോ ഉളവാക്കും . പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുന്നവർക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ് .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം 12-ആം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരു അഹങ്കാരമോ നിരസിക്കുന്ന മനോഭാവമോ വളർത്തിയെടുക്കാം, ഇത് അവരുടെ അക്കാദമിക് പ്രകടനത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും, അവർ പരീക്ഷകളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മാർക്ക് നേടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയോ അമിത ആത്മവിശ്വാസമോ കാരണം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടാം. നിലവിലെ നേട്ടങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനുപകരം ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിവുകൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു .

തൊഴിൽ സംബന്ധമായ മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതി അനുകൂലമായിരിക്കും . എന്നിരുന്നാലും, അവസാന പകുതിയിൽ, ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് കാര്യമായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അശ്രദ്ധയും അമിത ആത്മവിശ്വാസവും ഒഴിവാക്കുകയും വർഷം മുഴുവനും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം .

മിഥുന രാശിക്ക് 2024-ലെ പ്രതിവിധികൾവ്യാഴത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ (ഗുരു): മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം 12-ആം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴത്തിന് പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗുണകരമാണ്. ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഗുരു സ്തോത്രം ചൊല്ലുകയോ ഗുരു മന്ത്രം ജപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഗുരുചരിത്രം വായിക്കുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കും. പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്‌തകങ്ങളോ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സാമഗ്രികളോ നൽകുന്നതോ സൗജന്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതോ പോലുള്ള സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് വ്യാഴത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടും .

കേതുവിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ: വർഷം മുഴുവനും നാലാം ഭാവത്തിലൂടെ കേതു സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, വിദ്യാഭ്യാസവും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കേതുവിന് പ്രതിവിധി നടത്തുന്നത് ഉത്തമം. കേതുമന്ത്രം ജപിക്കുകയോ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലോ ദിവസവും കേതു സ്തോത്രം ചൊല്ലുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഗണപതി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നത് കേതുവിന്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബജീവിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ സഹായിക്കും .

ഭക്തിയോടും സ്ഥിരതയോടും കൂടി ഈ പ്രതിവിധികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വർഷത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ കൂടുതൽ സുഗമമായി നേരിടാനും ഗ്രഹ സ്വാധീനത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കും .

Click here for Year 2024 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), రాశి ఫలాలు (Telugu), রাশিফল (Bengali), ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada), രാശിഫലം (Malayalam), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), and ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi)
Aries
Mesha rashi,year 2024 rashi phal for ... rashi
Taurus
vrishabha rashi, year 2024 rashi phal
Gemini
Mithuna rashi, year 2024 rashi phal
Cancer
Karka rashi, year 2024 rashi phal
Leo
Simha rashi, year 2024 rashi phal
Virgo
Kanya rashi, year 2024 rashi phal
Libra
Tula rashi, year 2024 rashi phal
Scorpio
Vrishchika rashi, year 2024 rashi phal
Sagittarius
Dhanu rashi, year 2024 rashi phal
Capricorn
Makara rashi, year 2024 rashi phal
Aquarius
Kumbha rashi, year 2024 rashi phal
Pisces
Meena rashi, year 2024 rashi phal

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Kundali Matching

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Telugu. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.