2024 തുലാം രാശി ഫലം (Tulam Rashi Phalam 2024) | വ്യാഴം, രാഹു, കേതു

തുലാം പഴങ്ങൾ

വർഷം 2024 ജാതകം

Malayalam Rashi paḻaṅṅaḷ (Rasi paḻaṅṅaḷ)

2024 Rashi paḻaṅṅaḷ
കുറിപ്പ്: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാശി ഫലങ്ങൾ ചന്ദ്ര രാശിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല.

Malayalam Rashi Phalannal - 2024 samvatsara Tula rashi Phalannal. Family, Career, Health, Education, Business and Remedies for Tula Rashi in Malayalam

తులారాశి జయ రాశి ఫలాలు

ചിറ്റ 3, 4 അടി (റ,രി),
സ്വാതിക്ക് നാല് പാദങ്ങളുണ്ട് (രു, രേ, റോ, ടാ),
വിശാഖം 1, 2, 3 പാദങ്ങൾ (തി, തു, തേ)

തുലാം രാശി - 2024 വർഷത്തെ ജാതകം (രാശിഫൽ)

തുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 2024-ലെ ഗ്രഹനിലകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: ശനി കുംഭത്തിലും അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും രാഹു മീനത്തിലും ആറാം ഭാവത്തിലും കേതുവിലും ആയിരിക്കും. കന്നിരാശിയിൽ, 12-ാം വീട്ടിൽ. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം മേടത്തിൽ, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ, അതിനുശേഷം, വർഷം മുഴുവനും, 8-ാം ഭാവത്തിൽ വൃഷഭരാശിയിലായിരിക്കും .തുലാം രാശിയുടെ 2024-ലെ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകൾ

തുലാരാശി സംരംഭകർക്ക്, മെയ് 1 വരെയുള്ള കാലയളവ് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും . ഈ തീയതി വരെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ കാര്യമായ വളർച്ച കൈവരിക്കും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ ബിസിനസ്സിനും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകും. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ പരിചയക്കാരിൽ നിന്നോ ഉള്ള സഹായം നിർണായകമാകുമെന്ന് വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം 3, 11 വീടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രധാനപ്പെട്ട ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ അവരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം, ബാങ്കുകളുടെയോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ പിന്തുണ ബിസിനസ്സ് വികസനത്തിന് സഹായിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മെയ് 1-ന് മുമ്പ് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്, അതിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല . ഈ സമയത്ത്, വ്യാഴത്തിന്റെയും രാഹുവിന്റെയും ഗുണകരമായ സംക്രമണം കാരണം ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ തർക്കങ്ങളോ അനുകൂലമായി പരിഹരിക്കപ്പെടും .

എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 1-ന് ശേഷം, എട്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം ബിസിനസ്സിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, ഒരുപക്ഷേ എതിരാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികൾ കാരണം. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ബിസിനസിൽ മാന്ദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലാഭം കുറയാൻ ഇടയാക്കും. ഏഴാം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെ ഭാവം സ്വയം വരുത്തിയ തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ കാരണം ബിസിനസ്സിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമയത്ത് പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകളോ തുടക്കങ്ങളോ വളരെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല. ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനെതിരെ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. അത്തരം ഡീലുകളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ, വിദഗ്ധരിൽ നിന്നോ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളിൽ നിന്നോ ഉപദേശം തേടുന്നതാണ് ഉചിതം.

വർഷം മുഴുവനും 12-ാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നഷ്ടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടൽ സ്വതന്ത്രമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞേക്കാം. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് .

തുലാം രാശിക്ക് 2024-ലെ കരിയർ സാധ്യതകൾതുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 2024-ൽ ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം മെയ് 1 വരെ അനുകൂലമായിരിക്കും , ഇത് തൊഴിൽ വികസനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം കൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ വിജയം മാത്രമല്ല, കരിയർ വളർച്ചയും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കൂടാതെ, ഈ കാലയളവിൽ, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ സഹപ്രവർത്തകരുടെയോ സഹകരണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ പുരോഗതിയെ സഹായിക്കും. തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനോ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാനോ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആദ്യ ഭവനത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ഉള്ളതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ജോലിയിലുള്ള ശ്രദ്ധയും നിങ്ങൾക്ക് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നുള്ള അഭിനന്ദനവും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള വാത്സല്യവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഉപദേശവും സഹായവും നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും .

മെയ് 1-ന് ശേഷം വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന പിന്തുണ കുറഞ്ഞേക്കാം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അസൂയയോ ശത്രുതയോ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ചിലർ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കളങ്കം വരുത്താനോ മുൻകാല തെറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ നാണം കെടുത്താനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ വെല്ലുവിളികളെ ധൈര്യത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും നേരിടുന്നതാണ് നല്ലത് .

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോ ഇടയ്ക്കിടെ ഉത്കണ്ഠയോ മടിയോ തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുകയോ വിലകുറച്ച് കാണിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം .

എന്നിരുന്നാലും, ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം വർഷം മുഴുവനും വളരെ അനുകൂലമാണ് , വെല്ലുവിളികളെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു . മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ എതിർപ്പുകൾ അവരെ പിൻവാങ്ങാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനമോ പദവിയോ നേടാൻ തുടർച്ചയായ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ് .

മെയ് 1 മുതൽ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം ജോലിസ്ഥലത്ത് സംസാരത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. തിടുക്കത്തിൽ നൽകുന്ന പ്രതിബദ്ധതയോ ബന്ധമില്ലാത്ത ജോലികളിൽ ഇടപെടുകയോ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അനാവശ്യമായ സങ്കീർണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിയുക്ത ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പലപ്പോഴും, എളുപ്പമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

സംഗ്രഹത്തിൽ, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ അനുകൂലമായി വർഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ , ബന്ധങ്ങളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് 1-ന് ശേഷം, അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ നില നിലനിർത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിർണായകമാണ് .

തുലാം രാശിക്ക് 2024-ലെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾതുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, വർഷത്തിലെ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് സമ്മിശ്രമാണ്. മെയ് 1 വരെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി അനുകൂലമാണ് . ഈ കാലയളവ് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. 11, 1, 3 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിക്ഷേപങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ ബിസിനസ്സ് നല്ല വരുമാനം നൽകുമെന്ന്. ഇത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സ്ഥിര ആസ്തികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഈ സമയത്തെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ലാഭകരമായിരിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഉപദേശം പിന്തുടരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും.

എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 1-ന് ശേഷം, വ്യാഴം എട്ടാം വീട്ടിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും . വരുമാനത്തിൽ കുറവോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വരവുകളിൽ കാലതാമസമോ ഉണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം നൽകാതെ നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അമിത ആത്മവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരണയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ചെലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു നേട്ടവും നൽകിയേക്കില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് കടം നൽകിയ പണം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തിരികെ ലഭിക്കില്ല, ഇത് നഷ്ടത്തിലോ വീണ്ടെടുക്കൽ കാലതാമസത്തിലേക്കോ നയിച്ചേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം; ആവശ്യമെങ്കിൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുമായി ബന്ധപ്പെടുക .

വർഷത്തിലുടനീളം രാഹുവിന്റെ അനുകൂലമായ സംക്രമം രണ്ടാം പകുതിയിൽ പോലും സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം നൽകിയേക്കാം, അപ്രതീക്ഷിത വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ, ഒരുപക്ഷേ വായ്പകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയിലൂടെ. ഇത് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കും .

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമവും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അനുകൂലമല്ല . ഈ ട്രാൻസിറ്റുകൾ ലാഭകരമല്ലാത്ത സംരംഭങ്ങളിലോ അനാവശ്യ ചെലവുകളിലോ നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീഴുകയോ സാമ്പത്തികമായി വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഉയർന്ന റിട്ടേൺ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റിസ്‌ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ മിതമായ വരുമാനത്തോടെ നടത്തുന്നതാണ് നല്ലത്. കാര്യമായ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴും വിദഗ്ധരിൽ നിന്നോ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളിൽ നിന്നോ ഉപദേശം തേടുക .

തുലാം രാശിക്ക് 2024-ലെ കുടുംബ സാധ്യതകൾതുലാം രാശിക്ക് കീഴിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, വരുന്ന വർഷത്തിലെ കുടുംബജീവിതം ഫലങ്ങളുടെ മിശ്രിതം സമ്മാനിക്കും. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇണകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഭൂതകാലത്തിലെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംശയങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഇത് സ്നേഹവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. 11-ഉം 3-ഉം വീടുകളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും, അവരുടെ പുരോഗതിക്കും അതത് മേഖലകളിലെ വിജയത്തിനും കാരണമാകും. ഒന്നാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളെ ഉന്മേഷഭരിതരാക്കുകയും സന്തോഷകരമായ കുടുംബാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ കാലയളവ് കുടുംബ യാത്രകൾക്കും വിവാഹിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവിവാഹിതർക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്കും അനുകൂലമാണ് .

എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് ഭംഗം വരുത്തും. 12, 2, 4 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ജോലിയോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ ശക്തമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഈ വേർപിരിയലിൽ നിന്ന് കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയും. പരുഷമായ വാക്കുകളാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ മനപ്പൂർവ്വം വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ കാലയളവിൽ ആശയവിനിമയത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും .

വർഷം മുഴുവനും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ ജോലിയ്‌ക്കോ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് അകലെയാണെങ്കിൽ, ഇത് കുറച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു .

ഈ വർഷം മുഴുവൻ രാഹു സംക്രമിക്കുന്നത് ആറാം ഭാവത്തിൽ ആയതിനാൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ധൈര്യപൂർവം നേരിടാൻ ശ്രമിക്കും . എന്നിരുന്നാലും, 12-ആം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം ചിലപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുള്ള ഒറ്റപ്പെടലിനോ അമിതമായ സംരക്ഷണത്തിനോ ഇടയാക്കിയേക്കാം. കേതുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നിഷേധാത്മക ചിന്തകൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് .

തുലാം രാശിയുടെ 2024-ലെ ആരോഗ്യപ്രതീക്ഷകൾതുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ വർഷം സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം അനുകൂലമായിരിക്കും , നല്ല ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നാലും, നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കും. ഒന്നാം ഭവനത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും, നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യും, അത് മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, മുൻകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും കുറഞ്ഞേക്കാം .

മേയ് ഒന്നിന് ശേഷം വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച്, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള അശ്രദ്ധമായ മനോഭാവം വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, ശരിയായ പരിചരണത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. വ്യാഴത്തിന്റെ പ്രതികൂലമായ സംക്രമണം കരൾ, പ്രമേഹം, പൊണ്ണത്തടി, നട്ടെല്ല് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. മോശം ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും വ്യായാമത്തിന്റെ അഭാവവും കാരണം ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഉണ്ടാകാം .

വർഷം മുഴുവനും, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണത്തോടെ, ഹൃദയം, ദന്തം, മൂത്രാശയം, അസ്ഥി സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. 11, 2 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലെ ശനിയുടെ ഭാവം രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ശരിയായ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുക, യോഗ, പ്രാണായാമം എന്നിവ പ്രയോജനകരമാണ്.

ഈ വർഷം ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹു സംക്രമിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെങ്കിലും ധൈര്യം കൈവിടാതെ അവയെ നേരിടും. തുടക്കത്തിൽ, നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കാം, എന്നാൽ പിന്നീട്, ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കുന്നത് പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം ചിലപ്പോൾ മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അമിതമായി ആകുലപ്പെടാം, പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായി ഉത്കണ്ഠാകുലനാകാം. കേതു മൂലമുണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ചിന്തകൾ ഒഴിവാക്കാൻ സ്വയം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് , അത് നിങ്ങളെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും ശക്തിപ്പെടുത്തും .

തുലാം രാശിക്ക് 2024-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾതുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമാണ് , ഇത് അവരുടെ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്താൻ സഹായിക്കും. 1, 3, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം പഠനത്തോടുള്ള താൽപര്യം മാത്രമല്ല, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവരുടെ ഉത്സാഹവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ അവർ കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുകയും ഉന്നത പഠനത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം എട്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തോട് അഹങ്കാരവും അവഗണനയും, അവരുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ സംതൃപ്തി തോന്നുകയും തുടർന്നുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ മനോഭാവം അവരുടെ മുമ്പത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ നേട്ടങ്ങളും കൊയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടഞ്ഞേക്കാം .

വർഷം മുഴുവനും, ആറാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ അവരുടെ സമപ്രായക്കാരേക്കാൾ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് മത്സര മനോഭാവം വളർത്തും . നിശ്ചയദാർഢ്യവും കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ട് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ തളരാതെ തുടരും. എന്നിരുന്നാലും, കേതുവിന്റെ 12-ആം ഭാവത്തിലെ സംക്രമണം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അശ്രദ്ധയോ തെറ്റോ കാരണം ആത്മവിശ്വാസം കുറയാനും പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭയത്തിനും കാരണമായേക്കാം .

മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക്, മെയ് 1 വരെയുള്ള കാലയളവ് വളരെ അനുകൂലമാണ് . ഒന്നാം ഭവനത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി അശ്രാന്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അവർ തങ്ങളുടെ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധരിൽ നിന്നും പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഉപദേശവും മാർഗനിർദേശവും തേടും. എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 1 മുതൽ , വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം പ്രതികൂലമാകുന്നത് , വർഷം മുഴുവനും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണവും കൂടിച്ചേർന്ന്, അധിക പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും, പ്രത്യേകിച്ച് പരീക്ഷകളിൽ, അവർക്ക് ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കിടയിലും, അവർ തങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയവും ദൃഢനിശ്ചയവും നിലനിർത്തിയാൽ, അവർക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയം നേടാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ഉറപ്പാക്കാനും കഴിയും.

തുലാം രാശിക്ക് 2024-ൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധികൾതുലാം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം വ്യാഴം, ശനി, കേതു എന്നിവർക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം കാരണം, സന്തതി, ആരോഗ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ശനിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനാകും. ശനി പൂജ, ശനി സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലൽ , ശനി മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ചകളിൽ പതിവായി ശനി പൂജ നടത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഹനുമാൻ ചാലിസയോ ഏതെങ്കിലും ഹനുമാൻ സ്തോത്രമോ വായിക്കുന്നത് സഹായകമാകും. ആത്മീയ പരിഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം, ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ, അനാഥർ, പ്രായമായവർ എന്നിവരെ സേവിക്കുന്നത് ശനിയുടെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറയ്ക്കും. ശാരീരിക അധ്വാനവും ശനി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന വ്യക്തിപരമായ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും പരിവർത്തനം ചെയ്യും .

മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം എട്ടാം വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നു, അതിനാൽ വ്യാഴ പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിന്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്യാഴ സ്തോത്രങ്ങളോ മന്ത്രങ്ങളോ ചൊല്ലുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം . അധ്യാപകരെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്നിവയും വ്യാഴത്തിന് ഫലപ്രദമായ പ്രതിവിധിയാണ് .

വർഷം മുഴുവനും 12-ാം ഭാവത്തിൽ കേതു സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, കേതു പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ആരോഗ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. കേതു മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുകയോ കേതു സ്തോത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് , പ്രത്യേകിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ചകളിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഗണേശ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് കേതുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും .

Click here for Year 2024 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), రాశి ఫలాలు (Telugu), রাশিফল (Bengali), ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada), രാശിഫലം (Malayalam), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), and ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi)
Aries
Mesha rashi,year 2024 rashi phal for ... rashi
Taurus
vrishabha rashi, year 2024 rashi phal
Gemini
Mithuna rashi, year 2024 rashi phal
Cancer
Karka rashi, year 2024 rashi phal
Leo
Simha rashi, year 2024 rashi phal
Virgo
Kanya rashi, year 2024 rashi phal
Libra
Tula rashi, year 2024 rashi phal
Scorpio
Vrishchika rashi, year 2024 rashi phal
Sagittarius
Dhanu rashi, year 2024 rashi phal
Capricorn
Makara rashi, year 2024 rashi phal
Aquarius
Kumbha rashi, year 2024 rashi phal
Pisces
Meena rashi, year 2024 rashi phal

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in English.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Telugu. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Telugu. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.