2024 മീനം രാശി ഫലം (Meenam Rashi Phalam 2024) | വ്യാഴം-രാഹു സംയോഗം, കരിയർ, സമ്പത്ത്, പ്രണയം, കുടുംബം

മീനരാശിയുടെ പഴങ്ങൾ

വർഷം 2024 ജാതകം

Malayalam Rashi Phalalu (Rasi phalamulu)

2024 Rashi phalaalu
കുറിപ്പ്: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാശി ഫലങ്ങൾ ചന്ദ്ര രാശിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല.

Malayalam Rashi Phalalu (Rasi phalamulu) - 2024 samvatsara Meena rashi phalaalu. Family, Career, Health, Education, Business and Remedies for Meena Rashi in Malayalam

Kanya rashi Malayalam year predictions

പൂർവാഭദ്ര നാലാം പാദം (ദി)
ഉത്തരാഭദ്ര 4 പാദങ്ങൾ (ദു, ഷം, ഝ, താ)
രേവതി 4 പാദങ്ങൾ (ദേ, ദോ, ച, ചി)

2024-ലെ മീനരാശി രാശിഫലം (രാശിഫൽ)

മീനരാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, 2024-ൽ ശനി 12-ാം ഭാവത്തിൽ കുംഭം വഴിയും, മീനം രാശിയുടെ ഒന്നാം ഭാവത്തിലെ രാഹുവും, കന്നിരാശിയിലെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. വ്യാഴം മെയ് 1 വരെ 2-ആം ഭാവത്തിൽ മേടരാശിയിലായിരിക്കും, അതിനുശേഷം വർഷം മുഴുവനും മൂന്നാം ഭാവത്തിലെ ടോറസിലൂടെ സംക്രമിക്കും .

മീനം രാശിയുടെ 2024-ലെ ബിസിനസ് സാധ്യതകൾ2024 മീനരാശി സംരംഭകർക്ക് അനുകൂലമാണ് . മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്, മെയ് 1 മുതൽ മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ, ബിസിനസ്സ് പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. മെയ് 1 വരെ, ബിസിനസ്സിൽ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. ഈ കാലയളവ് പങ്കാളിത്തത്തിന് അനുകൂലമാണെങ്കിലും , ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടയാൻ അജ്ഞാത കക്ഷികളുമായി തിടുക്കത്തിലുള്ള കരാറുകൾ ഒഴിവാക്കുക. ഈ സമയത്ത്, പത്താം വീട്ടിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയും പ്രശസ്തിയും കൊണ്ടുവരും. തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിക്ഷേപിക്കാനോ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പരിഗണിക്കണം. ബിസിനസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടിവരും.

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ ശരാശരിയാണെങ്കിലും ബിസിനസ് വളർച്ച തുടരുന്നു. ബിസിനസ്സ് വികസനത്തിനും ബിസിനസ് വിപുലീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്കും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും പുതിയ മേഖലകളിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വളർത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. പങ്കാളിത്തം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് പങ്കാളിത്ത ആസ്തികളുടെ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ചില തർക്കങ്ങളും അവ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഈ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിയമോപദേശമോ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായമോ സഹായിക്കും .

വർഷം മുഴുവനും 12-ാം ഭാവത്തിലൂടെ ശനിയുടെ സംക്രമണം ചില ബിസിനസ്സ് വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ വിദേശികളുമായോ വിദൂര പങ്കാളികളുമായോ ഇടപഴകുകയാണെങ്കിൽ. ഈ പങ്കാളികൾ നിങ്ങളുമായുള്ള ബിസിനസ്സ് അവസാനിപ്പിക്കുകയോ കൂടുതൽ പണം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തേക്കാം. മെയ് 1-ന് ശേഷം, നിങ്ങൾ സർക്കാർ നികുതികളോ പിഴകളോ നൽകേണ്ടി വന്നേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്. അജ്ഞാത സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ഉള്ള അനാവശ്യ കരാറുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും ഏഴാം ഭാവത്തിൽ കേതുവും നിൽക്കുന്നത് ബിസിനസിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾക്കും ബിസിനസ് തർക്കങ്ങൾ മൂലം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും കാരണമാകും. ശാഠ്യമുള്ള പെരുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വിലകുറച്ച് കാണൽ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് . വിജയം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഏഴാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം അനാവശ്യമായ ഭയം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സ് പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തും. കഴിയുന്നത്ര ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് 2024-ലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾമീനം രാശിയിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക്, 2024 വർഷം തൊഴിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. മെയ് 1 വരെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം സാധ്യമായ തൊഴിൽ വളർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് 6, 10 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് അംഗീകാരം മാത്രമല്ല, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസയും കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ സത്യസന്ധമായ നിർവ്വഹണവും ഒരു പ്രമോഷനിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലിക്കോ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമാണ് . നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, കൂടാതെ അവരുടെ വികസനത്തിനും നിങ്ങൾ സംഭാവന നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും സഹായിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രമോഷൻ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സാമ്പത്തികമായും ഈ കാലയളവ് പ്രയോജനകരമാണ്.

മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ ജോലിയിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലമാറ്റത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ലക്ഷ്യമിടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമായിരിക്കും , എന്നാൽ അതിന് കൂടുതൽ പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. ചിലർ നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളെ എതിർത്തേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സമഗ്രതയും മുൻകാല പ്രവർത്തനവും വിജയകരമായ കൈമാറ്റങ്ങളിലേക്കോ വിദേശ അവസരങ്ങളിലേക്കോ നയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരാം അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. കൈമാറ്റത്തിന് ശേഷം, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മൂലമോ മറ്റുള്ളവരുടെ പിന്തുണയുടെ അഭാവം മൂലമോ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും, നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ ഒടുവിൽ പിന്മാറും .

വർഷം മുഴുവനും, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വെല്ലുവിളികൾ കൊണ്ടുവരും. വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാര്യമായുണ്ടാകില്ലെങ്കിലും, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അവ വർദ്ധിക്കും. അസൂയയുള്ളവരോ നിങ്ങളെ ശത്രുവായി കണക്കാക്കുന്നവരോ കാരണം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും അവസരങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാം. നിങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയതിന് ശേഷം. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം കാരണം ആളുകൾ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയോ സഹായിക്കാൻ മടിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം . വർഷം മുഴുവനും സത്യസന്ധതയും വിനയവും നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിൽ മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിലും മുന്നേറാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും .

മീനം രാശിയുടെ 2024-ലെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾമീനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, 2024-ലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആദ്യ നാല് മാസങ്ങളിൽ അനുകൂലവും വർഷത്തിൽ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, സാമ്പത്തികമായി വളരെ അനുകൂലമായ കാലഘട്ടം. തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് വഴിയുള്ള വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, മുൻകാല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് 8, 9 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് മുടങ്ങിക്കിടന്ന സ്വത്തുക്കളുടെ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങുന്നതിനും ഈ കാലഘട്ടം അനുയോജ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഭാവി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മികച്ച സമയമാണിത് .

മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വരുമാന വളർച്ച ശരാശരി ആയിരിക്കും, ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. 9, 11 ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം കാരണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിൽപ്പനയിൽ നിന്നോ പാരമ്പര്യ സ്വത്തുക്കളിൽ നിന്നോ കുറച്ച് വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടും, ഉയർന്ന ചെലവുകൾ കാരണം മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനം കുറയാം. ഈ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഉണ്ടായേക്കാം .

വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരില്ല . എന്നിരുന്നാലും, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയ ശേഷം, ചില സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പ്രധാനമായും കുടുംബവും വ്യക്തിഗത ചെലവുകളും കാരണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറഞ്ഞ ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ സമയത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിലപ്പോൾ അഹങ്കാരത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് വഞ്ചനയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പ്രധാനമാണ്. വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇടപെടാൻ ശരിയായ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ലാഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത്‌ തെറ്റായ ആളുകളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത്‌ നഷ്‌ടത്തിലേക്ക്‌ നയിച്ചേക്കാം .

മീനം രാശിയുടെ 2024-ലെ കുടുംബ സാധ്യതകൾമീനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 2024 കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് 1 വരെ വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടെ കുടുംബജീവിതം സുഖകരമായിരിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ കുടുംബത്തിൽ മംഗളകരമായ സംഭവങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്നേഹവും സ്നേഹവും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ പുതിയ അംഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. നിങ്ങൾ അവിവാഹിതരും വിവാഹത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമാണെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവ് അത് സംഭവിക്കാനുള്ള നല്ല അവസരം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ വിവാഹിതനും ഒരു കുട്ടിയെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവനുമാണെങ്കിൽ, ഈ കാലഘട്ടം നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. എട്ടാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ജോലിയ്‌ക്കോ ബിസിനസ്സിനോ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തേക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറാം. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ താമസസ്ഥലത്തും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നല്ലതാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് അകന്നതായി തോന്നിയേക്കാം. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ഈ വർഷം, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആത്മീയ സ്ഥലവും നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനിടയുണ്ട്. 11-ാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ബന്ധുക്കളുമായോ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെയോ അവരുടെ ബിസിനസുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു .

വർഷം മുഴുവനും, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണത്തോടെ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ സാധ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായിരിക്കുമ്പോൾ , കുടുംബജീവിതം മികച്ചതായിരിക്കും. എന്നാൽ മെയ് ഒന്നിന് ശേഷം വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്കും ശനിയുടെ ഭാവത്തോടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്കും (കുടുംബത്തിൽ) നീങ്ങുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. വീട്ടിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയോ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 9-ആം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ആരോഗ്യമോ നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളോ കൊണ്ടുവരും, പ്രത്യേകിച്ച് സ്വത്ത് തർക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം പരിഹരിക്കപ്പെടും. 12-ആം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണ സമയത്ത്, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ വില കുറവായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം .

വർഷം മുഴുവനും, ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും ഏഴാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമവും ഉള്ളതിനാൽ, അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാത്ത മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം 7-ആം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെടും.

മീനം രാശിയുടെ 2024-ലെ ആരോഗ്യപ്രതീക്ഷകൾമീനം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്, 2024 സമ്മിശ്ര ആരോഗ്യ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായിരിക്കും , വലിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചെറിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കൽ വേഗത്തിലാകും, മുൻകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കാലയളവിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും. എട്ടാം വീട്ടിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും.

മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. എന്നിരുന്നാലും, വ്യാഴത്തിന്റെ 11-ാം ഭാവം ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത്, 2, 6, 9 ഭാവങ്ങളിൽ ശനിയുടെ ഭാവം കാരണം പല്ലുകൾ, ശ്വസനവ്യവസ്ഥ, മൂത്രനാളി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പതിവായി അനുഭവപ്പെടാം. എല്ലുകളുടെയും നട്ടെല്ലിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രി സന്ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, എന്നാൽ വീണ്ടെടുക്കൽ വേഗത്തിലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അതിനാൽ അമിതമായ ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ തിരുത്താൻ പേരുകേട്ട ശനി, ഉദാസീനമായ ശീലങ്ങളോ ക്രമരഹിതമായ ഭക്ഷണക്രമമോ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചേക്കാം. പതിവ് വ്യായാമം, യോഗ, പ്രാണായാമം, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും .

വർഷം മുഴുവനും, രാഹു ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കഴുത്ത്, തല, ഉദരസംബന്ധമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മെയ് 1-ന് ശേഷം വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം മിതമായതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. മീനം രാശിക്കാർക്ക്, അനുചിതമായ ഭക്ഷണക്രമവും ശാരീരിക ശീലങ്ങളും കാരണം ഈ വർഷം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അതിനാൽ, അലസത ഒഴിവാക്കുക, ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണക്രമം, ചിട്ടയായ വ്യായാമം എന്നിവ വർഷം മുഴുവനും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും .

മീനം രാശിക്ക് 2024-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾവിദ്യാഭ്യാസം: മീനം രാശിക്കാർക്ക്, 2024-ലെ ആദ്യ നാല് മാസങ്ങൾ വളരെ അനുകൂലമാണ് . ഈ കാലയളവിൽ, രണ്ടാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയും താൽപ്പര്യവും വർദ്ധിക്കും. അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടാനും അംഗീകാരം നേടാനും പരീക്ഷകളിൽ മികവ് പുലർത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസ ശ്രദ്ധയിൽ മാറ്റം: മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം മൂന്നാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, മീനം രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യാത്രയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള താൽപ്പര്യമോ തെറ്റായ വിവരങ്ങളോ നേരിയ കുറവുണ്ടായേക്കാം. പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നതും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ജോലികൾക്കായുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾ: തൊഴിലിനായുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മീനരാശിക്കാർക്ക് 2024 ന്റെ ആദ്യ പകുതി അനുകൂലമാണ് . എന്നിരുന്നാലും, വർഷത്തിന്റെ അവസാന പകുതി സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും കാലതാമസവും അമിത ആത്മവിശ്വാസവും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. രാഹുവിന്റെയും ശനിയുടെയും സ്വാധീനം ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിന് ശ്രദ്ധയും വിനയവും നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു .

പൊതുവായ ഉപദേശം: 2024-ൽ, രാഹു ആദ്യ ഭാവത്തിൽ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അവഗണിക്കുക തുടങ്ങിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചേക്കാം, അത് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകൾ. പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുടെ മാർഗനിർദേശത്തോടുള്ള ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിഗണനയും ആദരവും പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. അലംഭാവം ഒഴിവാക്കുകയും സമർപ്പിത സമീപനം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അക്കാദമിക്, പ്രൊഫഷണൽ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും .

2024- ൽ മീനരാശിക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രതിവിധികൾ


വ്യാഴത്തിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ (ഗുരു): മെയ് 1 മുതൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കുമെന്നതിനാൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ വ്യാഴത്തിന് പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഗുരു മന്ത്രം ചൊല്ലുക, ഗുരു സ്തോത്രം വായിക്കുക , ഗുരു ചരിത്ര പഠനം എന്നിവ സഹായിക്കും. കൂടാതെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, പഠിപ്പിക്കൽ, അധ്യാപകരെ ബഹുമാനിക്കൽ എന്നിവയും വ്യാഴത്തെ ശാന്തമാക്കും .

ശനിക്ക് (ശനി) പരിഹാരങ്ങൾ: വർഷം മുഴുവനും ശനി പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ശനിദോഷ പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ശനിയാഴ്ചകളിൽ പതിവ് ആരാധനയോ പൂജയോ, ശനി സ്തോത്രം ചൊല്ലൽ , ശനി മന്ത്രം ചൊല്ലൽ എന്നിവ ഉത്തമമാണ്. ഹനുമാൻ ചാലിസയോ ഏതെങ്കിലും ഹനുമാൻ സ്തോത്രമോ വായിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമാണ്. ഈ ദിവ്യ പരിഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം, ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ, അനാഥർ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർ എന്നിവരെ സേവിക്കുന്നത് ശനിയുടെ പ്രതികൂല സ്വാധീനം കുറയ്ക്കും. ശാരീരിക അദ്ധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അലസതയെ മറികടക്കുന്നതും ശനിയെ ശമിപ്പിക്കും, കാരണം അത് നമ്മുടെ കുറവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

രാഹുവിനുള്ള പ്രതിവിധികൾ: വർഷം മുഴുവനും രാഹുവിനൊപ്പം രാഹുവിനൊപ്പം ദിവസവും രാഹുമന്ത്രം ജപിക്കുകയോ ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാഹു സ്തോത്രമോ ദുർഗ്ഗാ സ്തോത്രമോ വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ദുർഗ്ഗാ സപ്തശതി വായിക്കുന്നത് രാഹുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും. അഹങ്കാരവും മുഖസ്തുതിയും ഒഴിവാക്കുക, ചിന്തകളേക്കാൾ പ്രവൃത്തികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, വിനയം നിലനിർത്തുക എന്നിവ രാഹുവിന്റെ സ്വാധീനത്തെ ചെറുക്കാൻ സഹായിക്കും .

കേതുവിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ: കേതു ഏഴാം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, കേതുമന്ത്രം ജപിക്കുകയോ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലോ ദിവസവും കേതു സ്തോത്രം വായിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. കൂടാതെ, ഗണപതി സ്തോത്രം ചൊല്ലുന്നതും കേതുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും .

സാധാരണയായി, ഈ പ്രതിവിധികൾ നടത്തുന്നത് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനും മീനരാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ള വർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും സഹായിക്കും .

Click here for Year 2024 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), రాశి ఫలాలు (Telugu), রাশিফল (Bengali), ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada), രാശിഫലം (Malayalam), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), and ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi)
Aries
Mesha rashi,year 2024 rashi phal for ... rashi
Taurus
vrishabha rashi, year 2024 rashi phal
Gemini
Mithuna rashi, year 2024 rashi phal
Cancer
Karka rashi, year 2024 rashi phal
Leo
Simha rashi, year 2024 rashi phal
Virgo
Kanya rashi, year 2024 rashi phal
Libra
Tula rashi, year 2024 rashi phal
Scorpio
Vrishchika rashi, year 2024 rashi phal
Sagittarius
Dhanu rashi, year 2024 rashi phal
Capricorn
Makara rashi, year 2024 rashi phal
Aquarius
Kumbha rashi, year 2024 rashi phal
Pisces
Meena rashi, year 2024 rashi phal

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhatiHoroscope) with predictions in Hindi.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.