2024 വൃശ്ചികം രാശി ഫലം (Vrishchikam Rashi Phalam 2024) | ശനി അർദ്ധാഷ്ടമ ശനി, കരിയർ, സമ്പത്ത്

വൃശ്ചിക രാശികൾ - 2024

വർഷം 2024 ജാതകം

Malayalam Rashi Phal

2024 Rashiphal
കുറിപ്പ്: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന രാശി ഫലങ്ങൾ ചന്ദ്ര രാശിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എടുക്കാൻ പാടില്ല.

2024-ലെ മലയാളത്തിൽ വൃശ്ചിക രാശിക്കുള്ള കുടുംബം, തൊഴിൽ, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ്, പരിഹാരങ്ങൾ


Kanya rashi Malayalam year predictions

വിശാഖം 4-ാം പാദം(ടു)
അനുരാധ 4 പാദം (ന, നി, നു, നീ)
ജ്യേഷ്ട 4 പാദങ്ങൾ (അല്ല, യാ, യി, യു)

വൃശ്ചിക രാശി - 2024 വർഷത്തെ ജാതകം (രാശിഫൽ)

വൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് 2024-ൽ ജ്യോതിഷ സംക്രമണം സംഭവിക്കുന്നു: നാലാം ഭാവത്തിൽ കുംഭത്തിൽ ശനി, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ മീനത്തിൽ രാഹു, കന്നി രാശിയിൽ കേതു. 11-ാം വീട്. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം ഒന്നാം ഭാവത്തിൽ മേടരാശിയിൽ സംക്രമിക്കും, അതിനുശേഷം, വർഷം മുഴുവനും അത് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ വൃഷഭരാശിയിലേക്ക് നീങ്ങും .വൃശ്ചിക രാശിയുടെ 2024-ലെ ബിസിനസ്സ് സാധ്യതകൾ

വൃശ്ചിക രാശിയിൽ ജനിച്ച വ്യവസായികൾക്ക് വർഷം പൊതുവെ അനുകൂലമാണ് . ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങൾ ബിസിനസിന് ശരാശരിയായിരിക്കാം, എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള വർഷം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും . വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, ബിസിനസ്സ് സാധാരണഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കും. സാമ്പത്തികമായി മികച്ചതാണ്, എന്നാൽ ബിസിനസ്സിലെ വളർച്ച മിതമായതായിരിക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകൾ തുടക്കത്തിൽ മുടങ്ങുകയോ വൈകുകയോ ചെയ്യാം. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായി ശരിയായ ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഇത് സമയബന്ധിതമായ പിന്തുണയുടെ അഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതോ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതോ അഭികാമ്യമല്ല. മെയ് 1 വരെ പത്താം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ ഭാവം ഏതെങ്കിലും പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങളോ കാലതാമസമോ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഉപഭോക്താക്കളുമായോ ബിസിനസ്സ് പങ്കാളികളുമായോ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾക്കിടയിലും അസംതൃപ്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഒന്നാം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെ ഭാവം അലസതയും അലസതയും വർധിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കും .

മേയ് 1 മുതൽ വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ ബിസിനസ്സിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. മുൻകാല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കും, ഇത് സാമ്പത്തിക, ബിസിനസ്സ് വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും. ലഗ്നത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം, നേട്ടങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിജയകരമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കും. മുൻകാല പൊരുത്തക്കേടുകളോ അക്ഷമയോ ഇല്ലാതാകും, ഇത് നിങ്ങളെ ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകൾ ഭാവിയിലെ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും. പ്രധാന ബിസിനസ്സ് കരാറുകളിൽ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നോ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഉള്ള പിന്തുണ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിജയിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം തിടുക്കപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിന്റെ ഫലമായി പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം. നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പരിഗണനയും ആസൂത്രണവും നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം ബിസിനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം കൊണ്ടുവരും, എന്നാൽ ഈ ലാഭത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം വീണ്ടും നിക്ഷേപിക്കും.

ശനി വർഷം മുഴുവനും നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, തുടർച്ചയായി കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടിവരും. ഇത് ഇടയ്ക്കിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായോ ഉപഭോക്താക്കളുമായോ നിരാശയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

വൃശ്ചിക രാശിക്ക് 2024-ലെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾവൃശ്ചിക രാശിയിൽ ജനിച്ച പ്രൊഫഷണലുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 2024 വർഷം ശരാശരിയായി ആരംഭിക്കുന്നു, എന്നാൽ അത് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അനുകൂലമായിത്തീരുന്നു . മെയ് 1 വരെ, വർഷം മുഴുവനും വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലും ശനി നാലാം ഭാവത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രധാന ചുമതലകളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, ഈ ജോലികൾക്കുള്ള അംഗീകാരം നേരിട്ടുള്ളതല്ല, അവ അവഗണിക്കുന്നത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ അപ്രീതിക്ക് ഇടയാക്കും. പത്താം ഭാവത്തിലെ ശനിയുടെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഭാവങ്ങൾ ഈ കാലയളവിൽ ജോലി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സഹപ്രവർത്തകർ പൂർത്തിയാക്കാതെ വിട്ടുപോയ ജോലികൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലി സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ഓഫറോ പ്രമോഷനോ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി സമ്മർദ്ദം ഒരു പരിധിവരെ കുറയും, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ജോലി അവസരങ്ങൾക്കായി ശ്രമിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാം ഭാവത്തിലും അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാകുമെന്നും നിങ്ങളുടെ സംരംഭങ്ങൾ വിജയകരവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരവുമാകുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജോലി സമ്മർദ്ദം നിലനിൽക്കുമെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം കുറയില്ല, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ വളർച്ചയെ സഹായിക്കും.

ശനി വർഷം മുഴുവനും നാലാം ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നതിനാൽ, അധികം വിശ്രമമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഈ ജോലി സമ്മർദ്ദം കുടുംബവുമായോ ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായോ ഉപഭോക്താക്കളുമായോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. മെയ് 1 വരെ ഈ സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ പ്രകടമാകും. മെയ് ഒന്നിന് ശേഷം വ്യാഴം അനുകൂലമാകുന്നതിനാൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ ശമനമുണ്ടാകും. 1, 6, 10 ഭാവങ്ങളിലെ ശനിയുടെ ഭാവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം വർധിപ്പിച്ചേക്കാം. വർഷം മുഴുവനും കൃത്യസമയത്ത് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഭാവിയിലെ പ്രൊഫഷണൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തടയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ഉടനടി അംഗീകാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും , വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതി നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും .

വർഷത്തിലുടനീളം, അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും കേതു പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലും രാഹു സംക്രമിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും സർഗ്ഗാത്മകതയും ചിലപ്പോൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, ചിലപ്പോൾ ഇല്ല. പ്രധാനമായും, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുകയോ നടപ്പിലാക്കുകയോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത് .

വൃശ്ചിക രാശിയുടെ 2024-ലെ സാമ്പത്തിക സാധ്യതകൾവൃശ്ചികം രാശിചിഹ്നത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാട് അനുകൂലമാണ് . മേയ് 1 വരെ ആറാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം മുൻ കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ചെലവഴിക്കും. വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം 12-ആം ഭാവം ശുഭ അവസരങ്ങൾക്കോ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ, തൊഴിലിൽ നിന്നോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ ഉള്ള വരുമാനം ഗണ്യമായിരിക്കില്ല, ഇത് ലാഭിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ സ്വത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ പോലുള്ള സ്ഥിര ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഇത് അനുയോജ്യമായ സമയമല്ല . ആവശ്യമായ വസ്തു വാങ്ങലുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, സൂര്യന്റെയും ചൊവ്വയുടെയും സംക്രമണം അനുകൂലമായ മാസങ്ങളിൽ അവ നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് . ഈ കാലയളവിൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, കൂടാതെ നിങ്ങൾ വീടിന്റെയോ വാഹനമോ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനാൽ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു. തൊഴിലിൽ നിന്നോ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നോ ഉള്ള വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നോ മുൻ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുമാനം വരാം. നേട്ടങ്ങളുടെ 11-ാം ഭാവത്തിലും ശ്രമങ്ങളുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ മാത്രമല്ല, വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് വായ്പകളും കടങ്ങളും തീർക്കാൻ സഹായിക്കുകയും സമ്പാദ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒന്നാം ഭാവത്തിലും (സ്വയം), മൂന്നാം ഭാവത്തിലും (ശ്രമങ്ങൾ) വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും പരിശ്രമങ്ങളും ലാഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണത്തിനായി നിങ്ങൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കാലയളവ് ഫലപ്രദമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് .

എന്നിരുന്നാലും, ഈ വർഷം അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവും നാലാം ഭാവത്തിൽ ശനിയും സംക്രമിക്കുന്നത് ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രേരണകൾക്ക് വഴങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം. അതിനാൽ, അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഉപയോഗിച്ചതോ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയ വസ്തുവകകളിലോ വാഹനങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കാൻ ശനിയുടെ സംക്രമണം നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചേക്കാം, ദുർബലമായ വ്യാഴ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവ ഒഴിവാക്കണം. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ കേതുവിന്റെ സംക്രമണം ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, എന്നാൽ അപകടകരമായ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ ഇവയെ ആശ്രയിക്കരുത്. മൊത്തത്തിൽ, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണവും അനാവശ്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതും സുസ്ഥിരവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വർഷമാണ് .

വൃശ്ചിക രാശിയുടെ 2024-ലെ കുടുംബ സാധ്യതകൾവൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം കുടുംബത്തിന്റെ ചലനാത്മകത സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. മെയ് 1 വരെ, ആറാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം, ശനിയുടെയും രാഹുവിന്റെയും പ്രതികൂലമായ സംക്രമണം എന്നിവ കാരണം, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളും മുതിർന്നവരുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും വീട്ടിലെ സമാധാനം തകർക്കും. നാലാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം ജോലി സംബന്ധമായ കാരണങ്ങളാലോ മറ്റ് കാരണങ്ങളാലോ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, കുടുംബത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ വശം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, മുതിർന്നവരിൽ നിന്നോ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളിൽ നിന്നോ ഉള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം അവ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ്. കുട്ടികളെയോ മുതിർന്നവരെയോ കുറിച്ചുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങൾ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ താത്കാലികമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അത് ആശങ്കയ്‌ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണമായിരിക്കരുത്.

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം കുട്ടികളുമായി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരുമായുള്ള തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളിൽ പലതും ബാഹ്യ ഇടപെടൽ മൂലമോ നിങ്ങളെയോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മൂലമോ ഉണ്ടാകാം. മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായതിനാൽ , കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രമേണ പരിഹരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒന്നാം ഭവനത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും ക്ഷോഭവും കുറയ്ക്കും, ഇത് കൂടുതൽ സമാധാനപരമായ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നയിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യം, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുമുള്ള പിന്തുണയോടെ, യോജിപ്പുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിന് സംഭാവന നൽകും. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്കോ സ്ഥലത്തേക്കോ മാറുന്നതും കാണാം. വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതോടെ, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ ജോലിയിലോ ബിസിനസ്സിലോ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും, കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും. കുടുംബയോഗങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും സന്തോഷം നൽകുകയും ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

അവിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക്, വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ വിവാഹത്തിന് നല്ല അവസരമുണ്ട്. വിവാഹിതരും കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഈ വർഷം സന്തതികൾക്ക് അനുകൂലമാണ് . എന്നിരുന്നാലും, അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം കുട്ടികളുമായി അനുസരണക്കേട് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ച കോപം പോലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമയോടെ ഇടപെടുന്നത് ഇക്കാലത്ത് ഗുണം ചെയ്യും .

വൃശ്ചിക രാശിയുടെ 2024-ലെ ആരോഗ്യപ്രതീക്ഷകൾവൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം ആരോഗ്യപ്രതീക്ഷകൾ സമ്മിശ്രമാണ്. ആദ്യത്തെ നാല് മാസങ്ങളിൽ വ്യാഴം, ശനി, രാഹു എന്നിവരുടെ പ്രതികൂലമായ സംക്രമണം മൂലം ആരോഗ്യപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ശ്വസനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, വൈറൽ പനി, അലർജി, അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിഹീനമായ ഭക്ഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഈ കാലയളവിൽ സാധ്യമാണ്. പ്രതിരോധശേഷി കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത നിർദേശിക്കുന്നു .

വർഷം മുഴുവനും നാലാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം നട്ടെല്ല്, എല്ലുകൾ, ആമാശയം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കും, ഒരുപക്ഷേ ജോലി സമ്മർദമോ ദൂരയാത്രയോ മൂലം വഷളാകാം. മതിയായ വിശ്രമവും നല്ല ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നത് ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. യോഗയും പ്രകൃതിയിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതും പോലെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ പ്രതിരോധശേഷിയും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമവും വർദ്ധിപ്പിക്കും .

അഞ്ചാം ഭാവത്തിലെ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം പലപ്പോഴും അവഗണനയോ മോശം ഭക്ഷണ ശീലമോ മൂലം ഹൃദയസംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. വർഷത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ശനിയുടെയും സംക്രമണം ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ് .

മെയ് 1 മുതൽ, വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമം അനുകൂലമായിത്തീരുന്നു , ഇത് ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒന്നാം ഭാവത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവം പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മുൻകാല ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കാലയളവിൽ നിങ്ങൾ ശാരീരികമായി മാത്രമല്ല, മാനസിക ക്ഷേമവും ആസ്വദിക്കും. കൂടാതെ, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നയിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ഉപദേശവും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചേക്കാം .

വൃശ്ചിക രാശിക്ക് 2024-ലെ വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾവൃശ്ചികരാശിയിൽ ജനിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഈ വർഷം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. മെയ് 1 വരെ, വ്യാഴം, ശനി, രാഹു എന്നിവരുടെ സംക്രമങ്ങൾ അനുകൂലമല്ല , ഇത് പഠനങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉത്സാഹക്കുറവും അമിത ആത്മവിശ്വാസവും പ്രകടിപ്പിക്കാം, മതിയായ പരിശ്രമമില്ലാതെ പരീക്ഷകളിൽ മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നത് പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധയിലേക്ക് നയിക്കും .

നാലാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ പഠന സ്ഥലങ്ങളിലോ സാധ്യമായ മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൈമറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾ കാരണം ഈ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. പുതിയ പരിതസ്ഥിതികളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വെല്ലുവിളിയായേക്കാം.

മേയ് 1 വരെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹു സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ പരീക്ഷകളിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. അശ്രദ്ധയോ അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്‌നങ്ങളോ പരീക്ഷാ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം. രക്ഷിതാക്കളോ അധ്യാപകരോ ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിയായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നയിക്കുകയും വേണം .

വർഷം മുഴുവനും 11-ാം ഭാവത്തിൽ കേതു സംക്രമിക്കുന്നതായി കാണുന്നു, മെയ് 1 മുതൽ 7-ആം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം അനുകൂലമാകും . ഈ ഷിഫ്റ്റ് മുമ്പത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധയോടെയും ഉത്സാഹത്തോടെയും പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. 1, 3, 11 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം നല്ല ഗ്രേഡുകൾ നേടാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാക്കുന്നു , അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് .

മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വർഷത്തിന്റെ അവസാന പകുതി കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ്. മെയ് 1 വരെ വ്യാഴം, ശനി, രാഹു എന്നിവരുടെ പ്രതികൂല സംക്രമങ്ങൾ കാരണം പ്രാരംഭ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും , പഠനത്തിൽ സ്ഥിരോത്സാഹം അത്യാവശ്യമാണ്. അവർ ശ്രദ്ധാശൈഥില്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. മെയ് 1-ന് ശേഷമുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂലമായ സംക്രമണത്തോടെ, അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലം നൽകുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് .

വൃശ്ചിക രാശിക്ക് 2024-ലെ പ്രതിവിധികൾവൃശ്ചികം രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ വർഷം വ്യാഴം, ശനി, രാഹു എന്നിവർക്ക് പരിഹാരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രധാനമാണ്. നാലാം ഭാവത്തിൽ ശനിയുടെ സംക്രമണം മൂലം വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനാൽ ശനിയുടെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ശനിയുടെ പതിവ് ആരാധന , ശനിയുടെ സ്തോത്രം ചൊല്ലൽ , അല്ലെങ്കിൽ ശനിയുടെ മന്ത്രം ജപിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ചകളിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഹനുമാൻ ചാലിസയോ മറ്റ് ഹനുമാൻ സ്തോത്രങ്ങളോ വായിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഈ ആത്മീയ പരിഹാരങ്ങൾക്കൊപ്പം, ശാരീരിക വൈകല്യമുള്ളവർ, അനാഥർ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവർ എന്നിവരെ സേവിക്കുന്നത് ശനിയുടെ സ്വാധീനം ലഘൂകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ശാരീരിക അധ്വാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ശനിയുടെ സ്വാധീനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിപരമായ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതും ക്രിയാത്മകമാണ് .

മെയ് 1 വരെ ആറാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ, വ്യാഴവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ സ്തോത്രമോ മന്ത്രമോ ചൊല്ലുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അധ്യാപകരെയും മുതിർന്നവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിക്കുന്നതും സഹായകമാകും .

വർഷം മുഴുവനും അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ രാഹുവിന്റെ സംക്രമണം അതിന്റെ പ്രതികൂല സ്വാധീനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശനിയാഴ്ചകളിൽ രാഹുവിന്റെ സ്തോത്രമോ മന്ത്രമോ ചൊല്ലുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ദുർഗ്ഗാ സ്തോത്രമോ ദുർഗ്ഗാ സപ്തശതിയോ ചൊല്ലുന്നത് രാഹുവിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കും .

Click here for Year 2024 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), రాశి ఫలాలు (Telugu), রাশিফল (Bengali), ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada), രാശിഫലം (Malayalam), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), and ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi)
Aries
Mesha rashi,year 2024 rashi phal for ... rashi
Taurus
vrishabha rashi, year 2024 rashi phal
Gemini
Mithuna rashi, year 2024 rashi phal
Cancer
Karka rashi, year 2024 rashi phal
Leo
Simha rashi, year 2024 rashi phal
Virgo
Kanya rashi, year 2024 rashi phal
Libra
Tula rashi, year 2024 rashi phal
Scorpio
Vrishchika rashi, year 2024 rashi phal
Sagittarius
Dhanu rashi, year 2024 rashi phal
Capricorn
Makara rashi, year 2024 rashi phal
Aquarius
Kumbha rashi, year 2024 rashi phal
Pisces
Meena rashi, year 2024 rashi phal

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Telugu.

Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in English.

Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhatiHoroscope) with predictions in Hindi.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.