2024 രാശിഫലങ്ങൾ, തൊഴിൽ, വരുമാനം, ആരോഗ്യം

വർഷം 2024 ജാതക ഫലങ്ങൾ

2024 Rashi Phalamulu

2024 മുഴുവനും ശനി കുംഭ രാശിയിൽ, രാഹു മീന രാശിയിൽ, കേതു കന്യാ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കും. വർഷാരംഭത്തിൽ ഗുരു മേഷ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കും, മേയ് മാസത്തിലെ ഒന്നാം തീയതിയിൽ അദ്ദേഹം വൃഷഭ രാശിയിലേക്ക് മാറും.Aries
Mesha rashi,year 2024 rashi phal for ... rashi
Taurus
vrishabha rashi, year 2024 rashi phal
Gemini
Mithuna rashi, year 2024 rashi phal
Cancer
Karka rashi, year 2024 rashi phal
Leo
Simha rashi, year 2024 rashi phal
Virgo
Kanya rashi, year 2024 rashi phal
Libra
Tula rashi, year 2024 rashi phal
Scorpio
Vrishchika rashi, year 2024 rashi phal
Sagittarius
Dhanu rashi, year 2024 rashi phal
Capricorn
Makara rashi, year 2024 rashi phal
Aquarius
Kumbha rashi, year 2024 rashi phal
Pisces
Meena rashi, year 2024 rashi phalNewborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in English.

Read More
  


Every achievement is a step towards a brighter future, celebrate your successes.