జన్మనామం తెలుసుకోవటం ఎలా?- జ్యోతిష పాఠములు

జన్మనామం

జన్మనామం అంటే ఏమిటి? దాన్ని ఎలా తెలుసుకోవాలి?

ఏ నక్షత్రానికి ఏ అక్షరాలు వస్తాయి?

జ్యోతిష శాస్త్ర ప్రధాన ఉద్దేశం పండితులతో పాటు పామరులకు కూడా ఉపయోగ పడటం. అయితే పూర్వకాలంలో ఇప్పటిలా పూర్తి స్థాయిలో అందరి జాతకాలు రాయటం సాధ్యమయ్యేది కాదు. ముఖ్యంగా అక్షరజ్ఞానం లేని పామరులకు వారి రాశి, నక్షత్రాలు చెప్పినా అవి జ్ఞాపకముంచుకోవటం సాధ్యమయ్యేది కాదు. ఆ సమస్యను తొలగించటానికి, కనీసం వారు తమ రాశి మరియు నక్షత్రం, పాదం వారి పేరు ద్వారా తెలుసుకునేలా ఈ జన్మనామాక్షర పద్ధతిని కనిపెట్టారు.


జ్యోతిష శాస్త్రజ్ఞులు సామాన్యులు సైతం తమ రాశి నక్షత్రాలను మరిచిపోకుండా ఉండే విధంగా ఆయా నక్షత్ర పాదాలు ఏ ఏ అక్షరాలను ప్రభావితం చేస్తాయో వాటికి అనుగుణంగా ప్రతి నక్షత్ర పాదానికి ఒక అక్షరాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నక్షత్రములో ఆ పాదములో జన్మించిన వ్యక్తులు ఆ నక్షత్ర పాదానికి సూచించబడిన అక్షరముతో ఆరంభమయ్యే పేరును తమ జన్మ నామముగా పెట్టుకునే విధానాన్ని మన ప్రాచీనులు ఏర్పాటు చేశారు. జన్మనామాక్షరాలకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలను లఘు బ్రహ్మ యామిళ గ్రంథములో పొందవచ్చు. మీ జన్మ నక్షత్రముద్వారా మీ జన్మ నామాన్ని తెలుసుకునే విధంగా నక్షత్రాలు వాటికి సూచించబడిన అక్షరాలు ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.

నక్షత్రం పాదం 1 పాదం 2 పాదం 3 పాదం 4
అశ్విని చు చే చో లా
భరణి లీ లూ లే లో
కృత్తిక
రోహిణి వా వీ వు
మృగశిర వే వో కా కీ
ఆరుద్ర కూ జ్ఞ
పునర్వసు కే కో హా హీ
పుష్యమి హూ హే హో
ఆశ్రేషా డీ డూ డే డో
మఖ మా మీ మూ మే
పుబ్బ మో టా టీ టూ
ఉత్తర టే టో పా పీ
హస్త పూ షం ణా ఠా
చిత్త పే పో రా రీ
స్వాతి రూ రే రో తా
విశాఖ తీ తూ తే తో
అనురాధ నా నీ నూ నే
జ్యేష్ఠ నో యా యీ యూ
మూల యే యో బా బీ
పూర్వాషాఢ బూ ధా భా
ఉత్తరాషాఢ బే బో జా జీ
శ్రవణం జూ జే జో
ధనిష్టా గా గీ గూ గే
శతభిషం గో సా సీ సూ
పూర్వాభాద్ర సే సో దా దీ
ఉత్తరాభాద్ర దూ శ్యం
రేవతి దే దో చా చీ

ఉదాహరణకు మీరు చిత్త నక్షత్రం రెండవ పాదములో జన్మించారనుకోండి చిత్తా నక్షత్రానికి ఇవ్వబడిన అక్షరాలు పే, పో, రా, రీ మొదటి పాదములో జన్మించిన వారి జన్మ నామం పే అక్షరముతో ప్రారంభమవుతుంది. పేరయ్య, పేరమ్మ చిత్తా నక్షత్రము మొదటి పాదములో జన్మించిన వారి జన్మ నామం అవుతుంది. అలాగే రెండో పాదములో పుట్టిన వారి జన్మ నామం పోతన, పోచమ్మ అవుతుంది. ఈ విధంగా ఆయా నక్షత్ర పాదాలలో జన్మించిన వారికి ఆయా జన్మ నామాలు ఏర్పడతాయి.పేరు మొదట్లో ద్వంద్వాక్షరం వచ్చినట్లయితే మొదటి అక్షరమును విడిచి రెండవదానినే జన్మనామాక్షరముగా గ్రహించవలెను. ఉదా: చ్యవన అనే పేరులో చ తర్వాత వచ్చే యాను జన్మ నామాక్షరముగా తీసుకోవాలి. కృష్ణుడు - మృగశిర మూడవ పాదము, హృష్ణుడు స్వాతి మొదటి పాదము, శ్రీధరుడు చిత్తా నాలుగవ పాదము, క్షేత్ర పాలుడు హస్తా రెండవ పాదము, ఈ విధముగా జన్మ నామాలకు నక్షత్రాలను తెలుసుకోవాలి.


 

Vedic Horoscope

 

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
 

Newborn Astrology

 

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in English.

Read More
  

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  
Please support onlinejyotish.com by sharing this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.