Surya Namaskara Mantra in Telugu

Surya Namaskara Mantraఓం ధ్యేయః సదా సవితృమణ్డల మధ్యవర్తి|
నారాయణః సరసిజాసన్సంఇవిష్టః|
కేయూరవాన్ మకరకుణ్డలవాన్ కిరీటీ|
హారీ హిరణ్మయవపుధృ|ర్తశంఖచక్రః||

ఓం మిత్రాయ నమః|
ఓం రవయే నమః|
ఓం సూర్యాయ నమః|
ఓం భానవే నమః|
ఓం ఖగాయ నమః|
ఓం పూష్ణే నమః|
ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః|
ఓం మరీచయే నమః|
ఓం ఆదిత్యాయ నమః|
ఓం సవిత్రే నమః|
ఓం అర్కాయ నమః|
ఓం భాస్కరాయ నమః|
ఓం శ్రీసవితృసూర్యనారాయణాయ నమః||

ఆదితస్య నమస్కారాన్‌ యే కుర్వన్‍తి దినే దినే|
జన్మాన్తరసహస్రేషు దారిద్ర్‌యం దొష నాశతే|
అకాలమృత్యు హరణం సర్వవ్యాధి వినాశనమ్‌|
సూర్యపాదొదకం తీర్థం జఠరే ధారయామ్యహమ్‌||

యొగేన చిత్తస్య పదేన వాచా మలం శరీరస్య చ వైద్యకేన|
యొపాకరొత్తం ప్రవరం మునీనాం పతంజలిం ప్రాంజలిరానతొऽస్మి||

Kundali Matching

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

Read More
  

Marriage Matching

Free online Marriage Matching service in English Language.

Read More
  

Telugu Panchangam

Today's Telugu panchangam for any place any time with day guide.

Read More
  

Monthly Horoscope

Check July Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  


onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks