ജൂലൈ 2024 രാശി ഫലങ്ങൾ - വൃശഭം രാശി - ജൂലൈ മാസം വൃശഭം രാശി ജാതകം

വൃശഭം രാശി July ജൂലൈ 2024 രാശി ഫലങ്ങൾ

Vrishabha Rashi - Rashiphalalu July 2024

July ജൂലൈ മാസത്തിൽ വൃശഭം രാശി ജാതകർക്ക് ഗൊച്ചാര ഫലങ്ങൾ - ആരോഗ്യവും, വിദ്യാഭ്യാസവും, ജോലി, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, കുടുംബം, വ്യാപാരം എന്നിവയുടെ വിശദമായ ഫലങ്ങൾ.


image of Vrishabh Rashi വൃശഭം രാശി രാശിചക്രത്തിലെ രണ്ടാം രാശിയാണ്. ഇത് രാശിചക്രത്തിലെ 30-60 ഡിഗ്രി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കാർത്തിക (2, 3, 4 പാദങ്ങൾ), രോഹിണി (4 പാദങ്ങൾ), മകയിരം (1, 2 പാദങ്ങൾ) നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർ വൃശഭം രാശിയിലാണ്. ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ ശുക്രനാണ്.

വൃശഭം രാശി - ജൂലൈ മാസം രാശി ഫലങ്ങൾവൃശഭം രാശി ജാതകർക്കു ജൂലൈ മാസത്തിൽ, 7-ാം തീയതിയിൽ ശുക്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ നിന്ന് കർക്കടക രാശിയിലേക്ക്, 3-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, 31-ാം തീയതിയിൽ, സിംഹ രാശിയിലേക്ക്, 4-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ചൊവ്വ 12-ാം തീയതിയിൽ വൃശഭം രാശിയിലൂടെ, 1-ാം ഭവനിലൂടെ സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കും. സൂര്യൻ 16-ാം തീയതിയിൽ മിഥുന രാശിയിൽ നിന്ന് കർക്കടക രാശിയിലേക്ക്, 3-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബുധൻ 19-ാം തീയതിയിൽ കർക്കടക രാശിയിൽ നിന്ന്, 3-ാം ഭവനിൽ നിന്ന്, സിംഹ രാശിയിലേക്ക്, 4-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബൃഹസ്പതി ഈ മാസം മുഴുവൻ വൃശഭം രാശിയിലൂടെ, 1-ാം ഭവനിൽ സഞ്ചാരം തുടരും. ശനി ഈ മാസം മുഴുവൻ കുംഭ രാശിയിലൂടെ, 10-ാം ഭവനിൽ സഞ്ചാരം തുടരും. രാഹു മീന രാശിയിൽ നിന്ന്, 11-ാം ഭവനിൽ, കെതു കന്നി രാശിയിൽ നിന്ന്, 5-ാം ഭവനിൽ സഞ്ചാരം തുടരും.
ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ആയിരിക്കും. കരിയറിലെ ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടാനാകും, പക്ഷേ സാമ്പത്തികവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല സമയം ആയിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനചലനം ഉണ്ടാകാം. മേലധികാരികളുമായും സഹപ്രവർത്തകരുമായും ചില അപവ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ച്, ആദ്യ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരശൈലിയെ മൂലം ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരാം, അതുകൊണ്ട്, വളരെയധികം സംസാരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി വാദിച്ച് സമയം കളയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. മൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ആയിരിക്കും.
സാമ്പത്തികമായി, ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച സമയം ആയിരിക്കും. വരുമാനത്തിൽ വളർച്ചയും അപ്രതീക്ഷിത ലാഭവും ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം, സാമ്പത്തിക സഹായത്തിന് അപേക്ഷിച്ചവർക്കു ഈ മാസത്തിൽ അതും ലഭ്യമാകും.
കുടുംബപരമായി, ഈ മാസം മികച്ച സമയം ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്നാം ആഴ്ച മുതൽ മെച്ചപ്പെടും. ആദ്യ രണ്ട് ആഴ്ചകളിൽ, നിങ്ങളുടെ കഠിനമായ സംസാരശൈലി കാരണം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി സഹനത്തോടെ പ്രതികരിക്കുക, കാരണം അവർ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ തെറ്റായി അർത്ഥമാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാം ആഴ്ചയിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും.
ആരോഗ്യപരമായി, ഈ മാസം സാധാരണമായിരിക്കും. ആദ്യ പകുതിയിൽ രക്തസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തലചുറ്റൽ ഉണ്ടായേക്കാം. കൂടാതെ, ജോലിഒട്ടത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. രണ്ടാം പകുതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
വ്യാപാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ മാസം സാധാരണയായിരിക്കും. എടുത്തുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനവും വൈകിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ, സാമ്പത്തികമായി ഈ മാസം അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യാപാരത്തിൽ വളർച്ചയും വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവുമുണ്ടാകും, അതിനാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഉള്ള പുതിയ കരാറുകൾക്ക് ഇത് നല്ല മാസം അല്ല.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല സമയമായിരിക്കും. പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ആവശ്യമായ ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയും. ചൊവ്വയുടെ ഗൊച്ചാരം മൂലം ചിലപ്പോഴൊക്കെ അശാന്തിയും ആശങ്കയും ഉണ്ടായേക്കാം.
Aries (Mesha Rashi)
Imgae of Aries sign
Taurus (Vrishabha Rashi)
Image of vrishabha rashi
Gemini (Mithuna Rashi)
Image of Mithuna rashi
Cancer (Karka Rashi)
Image of Karka rashi
Leo (Simha Rashi)
Image of Simha rashi
Virgo (Kanya Rashi)
Image of Kanya rashi
Libra (Tula Rashi)
Image of Tula rashi
Scorpio (Vrishchika Rashi)
Image of Vrishchika rashi
Sagittarius (Dhanu Rashi)
Image of Dhanu rashi
Capricorn (Makara Rashi)
Image of Makara rashi
Aquarius (Kumbha Rashi)
Image of Kumbha rashi
Pisces (Meena Rashi)
Image of Meena rashi
Please Note: All these predictions are based on planetary transits and Moon sign based predictions. These are just indicative only, not personalised predictions.
 

Telugu Jatakam

 

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

 Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
 

Telugu Jatakam

 

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

 Read More
  
 

Vedic Horoscope

 

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.