ജൂലൈ 2024 രാശി ഫലങ്ങൾ - മേടം രാശി - ജൂലൈ മാസം മേടം രാശി ജാതകം

മേടം രാശി July ജൂലൈ 2024 രാശി ഫലങ്ങൾ

Mesha Rashi - Rashiphalalu July 2024

മേടം രാശി ജാതകർക്ക് July ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആരോഗ്യവും, വിദ്യാഭ്യാസവും, ജോലി, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, കുടുംബം, വ്യാപാരം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഗൊച്ചാര ഫലങ്ങൾ


image of Mesha Rashiമേടം രാശി ജാതകം രാശിചക്രത്തിലെ ആദ്യ രാശിയാണ്, ഇത് ആദ്യ 30 ഡിഗ്രി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമന്വയത്തിലാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രം (4 പാദങ്ങൾ), ഭരണി നക്ഷത്രം (4 പാദങ്ങൾ), കാർത്തിക നക്ഷത്രം (1-ാം ചരണം) എന്നിവയിൽ ജനിച്ചവർ മേടം രാശിക്ക് കീഴിലാണ്. ഈ രാശിക്ക് അധിപൻ ചൊവ്വയാണ്.

മേടം രാശി - ജൂലൈ മാസം രാശി ഫലങ്ങൾമേടം രാശി ജാതകർക്കു ജൂലൈ മാസത്തിൽ, 7-ാം തീയതിയിൽ ശുക്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ നിന്ന് കർക്കടക രാശിയിലേക്ക്, 4-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, 31-ാം തീയതിയിൽ, സിംഹ രാശിയിലേക്ക്, 5-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ചൊവ്വ 12-ാം തീയതിയിൽ വൃശഭ രാശിയിൽ നിന്ന്, 2-ാം ഭവനിലേക്ക് സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കും. സൂര്യൻ 16-ാം തീയതിയിൽ മിഥുന രാശിയിൽ നിന്ന് കർക്കടക രാശിയിലേക്ക്, 4-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബുധൻ 19-ാം തീയതിയിൽ കർക്കടക രാശിയിൽ നിന്ന്, 4-ാം ഭവനിൽ നിന്ന്, സിംഹ രാശിയിലേക്ക്, 5-ാം ഭവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബൃഹസ്പതി ഈ മാസം മുഴുവൻ വൃശഭ രാശിയിൽ നിന്ന്, 2-ാം ഭവനിൽ സഞ്ചാരം തുടരും. ശനി ഈ മാസം മുഴുവൻ കുംഭ രാശിയിൽ നിന്ന്, 11-ാം ഭവനിൽ സഞ്ചാരം തുടരും. രാഹു മീന രാശിയിൽ നിന്ന്, 12-ാം ഭവനിൽ, കെതു കന്നി രാശിയിൽ നിന്ന്, 6-ാം ഭവനിൽ സഞ്ചാരം തുടരും.
ഈ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിശ്രിത ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധിയാകും, പക്ഷേ സാമ്പത്തികവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല സമയം ആകും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കു ഈ മാസം കൂടുതൽ ജോലി ഭാരം ഉണ്ടാകും. ചിലർ ജോലി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. മേലധികാരികളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ പിന്തുണ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്യമായ അംഗീകാരം ലഭിക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി മുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്കു അനുകൂലമായിരിക്കും, എന്നാൽ അവസാന രണ്ടാഴ്ചകൾ ദുഷ്കരമായിരിക്കും, കൂടാതെ വലിയ ജോലി ഭാരം വരാം.
സാമ്പത്തികമായി, ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനവും അപ്രതീക്ഷിത ലാഭവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാം. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും വ്യാപാരവും ലാഭകരമാകും. പണം നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ മാസം 16-നകം നിക്ഷേപം നടത്തുക.
കുടുംബപരമായി, നിങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം മികച്ച സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശുഭകാര്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം, കൂടാതെ ബന്ധുക്കളെ കാണാനും കഴിയും. വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മാസം നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്നേഹവും സ്നേഹവും അനുഭവപ്പെടും. ഈ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ യാത്രകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ആരോഗ്യപരമായി, ഈ മാസം സാധാരണമായിരിക്കും. ആദ്യ പകുതിയിൽ ആരോഗ്യനില മെച്ചമായിരിക്കും. രണ്ടാമ പകുതിയിൽ സൂര്യൻ 4-ാം ഭവനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നെഞ്ച്, ശ്വാസകോശം, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പിന്മൂടും കഴുത്തും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കൂടാതെ യാത്രകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ആവേശത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനും വഴങ്ങി വേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കരുത്.
വ്യാപാരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഈ മാസം നല്ല സമയമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരത്തിന്റെ വളർച്ച കാണാം, എന്നാൽ ഇതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ഭാരം, അപ്രതീക്ഷിത ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകാം. പങ്കാളികളുമായോ ചില കസ്റ്റമർമാരുമായോ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആദ്യ പകുതി അനുകൂലമായിരിക്കും, എന്നാൽ രണ്ടാമ പകുതി സാധാരണമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ നേടാൻ കൂടുതലായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. അവർ അവരുടെ കോപവും അസഹനവും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
Aries (Mesha Rashi)
Imgae of Aries sign
Taurus (Vrishabha Rashi)
Image of vrishabha rashi
Gemini (Mithuna Rashi)
Image of Mithuna rashi
Cancer (Karka Rashi)
Image of Karka rashi
Leo (Simha Rashi)
Image of Simha rashi
Virgo (Kanya Rashi)
Image of Kanya rashi
Libra (Tula Rashi)
Image of Tula rashi
Scorpio (Vrishchika Rashi)
Image of Vrishchika rashi
Sagittarius (Dhanu Rashi)
Image of Dhanu rashi
Capricorn (Makara Rashi)
Image of Makara rashi
Aquarius (Kumbha Rashi)
Image of Kumbha rashi
Pisces (Meena Rashi)
Image of Meena rashi
Please Note: All these Monthly predictions are based on planetary transits and Moon sign based predictions. These are just indicative only, not personalised predictions.
 

KP Horoscope

 

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in Telugu.

 Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
 

Vedic Horoscope

 

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.