രാശി ഫലങ്ങൾ July ജൂലൈ മാസം 2024 - Malayalam Rasi Palangal

രാശി ഫലങ്ങൾ July ജൂലൈ 2024

July ജൂലൈ 2024 ജോലി, വിദ്യാഭ്യാസം, കുടുംബം, ആരോഗ്യവും, വ്യാപാരം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ഗൊച്ചാര ഫലങ്ങൾ


ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസം ജാതകം അല്ലെങ്കിൽ രാശി ഫലങ്ങൾ വിഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം, ഈ ഫലങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ രാശി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്. സൂര്യൻ, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ, ബുധൻ എന്നിവയുടെ മാസിക ഗൊച്ചാരം ഈ രാശി ഫലങ്ങളിൽ പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മാസം രാശി ഫലങ്ങൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ രാശി ചിത്രം മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. രാശി ഫലങ്ങളെ ഗൊച്ചാര ഫലങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതായത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാശി മാറ്റങ്ങൾ. ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് ഓരോ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഗൊച്ചാരം വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ നൽകും. ഗ്രഹങ്ങൾ നാലാം ഭവനം, എട്ടാം ഭവനം, പന്ത്രണ്ടാം ഭവനം എന്നിവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദുരിത ഫലങ്ങൾ നൽകും. എല്ലാ പാപഗ്രഹങ്ങളും മൂന്നാം, ആറാം, പന്ത്രണ്ടാം ഭവനങ്ങളിൽ ശുഭ ഫലങ്ങൾ നൽകും. പ്രത്യേകിച്ച് പന്ത്രണ്ടാം ഭവനം ലാഭസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും സമ്പൂർണ്ണ വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ ഗൊച്ചാരത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം നാലാം ഭവനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അധിക ജോലി ഭാരം, സമ്മർദ്ദം എന്നിവ നൽകും. എട്ടാം ഭവനത്തിൽ സഞ്ചാരം അപകടങ്ങൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, മോഷണം എന്നിവയും, പന്ത്രണ്ടാം ഭവനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളും നൽകും. നവഗ്രഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഭവനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചന്ദ്രൻ 2 1/4 ദിവസങ്ങളിൽ രാശി മാറും. സൂര്യൻ, ബുധൻ, ശുക്രൻ ഓരോ മാസവും ഒരു രാശിയിൽ മാറും. ചൊവ്വ ഏകദേശം 45 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു രാശിയിൽ മാറും. ബൃഹസ്‌പതി വർഷത്തിൽ ഒരു രാശിയിൽ മാറും. രാഹുകേതു 18 മാസത്തേക്ക് ഒരു രാശിയിൽ മാറും. ശനി രണ്ടര വർഷത്തേക്ക് ഒരു രാശിയിൽ മാറും.July ജൂലൈ 2024 ൽ ഗ്രഹ ഗൊച്ചാര വിവരങ്ങൾ.
ജൂലൈ മാസത്തിൽ, 7-ാം തീയതിയിൽ ശുക്രൻ മിഥുന രാശിയിൽ നിന്ന് കര്‍ക്കാടക രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, പുനഃ, 31-ാം തീയതിയിൽ, സിംഹ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ചൊവ്വ 12-ാം തീയതിയിൽ വൃശഭ രാശിയിലേക്ക് സഞ്ചാരം തുടങ്ങും. സൂര്യൻ 16-ാം തീയതിയിൽ മിഥുന രാശിയിൽ നിന്ന് കര്‍ക്കാടക രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബുധൻ ഈ മാസം 19-ാം തീയതിയിൽ കര്‍ക്കാടക രാശിയിൽ നിന്ന് സിംഹ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ബൃഹസ്‌പതി ഈ മാസം മുഴുവൻ വൃശഭ രാശിയിലാകും സഞ്ചാരം നടത്തുക. ശനി ഈ മാസം മുഴുവൻ കുംഭ രാശിയിലാകും സഞ്ചാരം നടത്തുക. ഈ മാസം മുഴുവൻ രാഹു മീന രാശിയിലും കെതു കന്നി രാശിയിലുമാകും സഞ്ചാരം നടത്തുക.

ഇവിടെ നൽകുന്ന രാശി ഫലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രരാശി അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയവയാണ്. ഇവ പാശ്ചാത്യ രീതിയിൽ സൂര്യരാശി അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതിയവയല്ലെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ചന്ദ്രരാശി എന്തെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങളുടെ ജനനവിവരങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ രാശിയും നക്ഷത്രവും അറിയാം.
Aries (Mesha Rashi)
Imgae of Aries sign
Taurus (Vrishabha Rashi)
Image of vrishabha rashi
Gemini (Mithuna Rashi)
Image of Mithuna rashi
Cancer (Karka Rashi)
Image of Karka rashi
Leo (Simha Rashi)
Image of Simha rashi
Virgo (Kanya Rashi)
Image of Kanya rashi
Libra (Tula Rashi)
Image of Tula rashi
Scorpio (Vrishchika Rashi)
Image of Vrishchika rashi
Sagittarius (Dhanu Rashi)
Image of Dhanu rashi
Capricorn (Makara Rashi)
Image of Makara rashi
Aquarius (Kumbha Rashi)
Image of Kumbha rashi
Pisces (Meena Rashi)
Image of Meena rashi
Please Note: All these predictions are based on planetary transits and Moon sign based predictions. These are just indicative only, not personalised predictions.

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in Hindi.

Read More
  
 

Kundali Matching

 

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

 Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhati Horoscope) with predictions in Hindi.

Read More
  
 

Telugu Jatakam

 

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

 Read More
  
Please share this page by clicking the social media share buttons below if you like our website and free astrology services. Thanks.