ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ - 2024 ਰਾਸ਼ੀ ਫਲਾਂ

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ - 2024 ਰਾਸ਼ੀ ਫਲਾਂ

ਸਾਲ 2024 ਕੁੰਡਲੀ

Punjabi Rashi Phal

2024 Rashi Phal
ਨੋਟ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਕੇਵਲ ਚੰਦਰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਮਝ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ।

Punjabi Rashi Phal - 2019 -20 Vikari samvatsara Dhanussu rashi Phal. Family, Career, Health, Education, Business and Remedies for Dhanussu Rashi in Punjabi


Kanya rashi Punjabi year predictions

ਮੂਲ 4 ਪਾਦ (ਯੇ, ਯੋ, ਬ, ਬਿ)
ਪੂਰਵਾਸ਼ਾਢਾ 4 ਪਾਦ (ਬੂ, ਧ, ਭ, ਢਾ)
ਉੱਤਰਾਸ਼ਾਢਾ 1ਵਾਂ ਪਾਦ (ਬੇ)

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ - 2024 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (ਰਾਸ਼ੀਫਲ)

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਲ 2024 ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਕੁੰਭ, ਤੀਜੇ ਘਰ, ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ, ਚੌਥੇ ਘਰ ਅਤੇ ਕੇਤੂ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੁਪੀਟਰ 1 ਮਈ ਤੱਕ 5ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ 6ਵੇਂ ਘਰ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

1 ਮਈ ਤੱਕ, 5ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1ਵੇਂ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਮਈ ਤੋਂ, ਜੁਪੀਟਰ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। 12ਵੇਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ।

ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰਚੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਲ 2024 ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। 9ਵੇਂ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਲਾਭ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲਓਗੇ ।

1 ਮਈ ਤੋਂ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਸਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ ।

ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵਾਧੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਮੱਧਮ ਸੰਕਰਮਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ । 1 ਮਈ ਤੱਕ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੰਪੱਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਰਿਟਰਨ ਲਿਆਏਗੀ , ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 1ਵੇਂ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਵੇਗਾ , ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

1 ਮਈ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਧੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ।

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ । ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

2024 ਵਿੱਚ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। 1 ਮਈ ਤੱਕ, ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਰੰਜਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਕੁੜਮਾਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

1 ਮਈ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2ਵੇਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। 5ਵੇਂ ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਘਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਗੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਬਿਤਾਓ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

2024 ਵਿੱਚ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣਗੇ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਹਿਣਗੇ। 1 ਮਈ ਤੱਕ, ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

1 ਮਈ ਤੋਂ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗਲਤ ਆਸਣ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਰਹੋ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਨੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਹ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। 1 ਮਈ ਤੱਕ, 5ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ , ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੰਗੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ।

1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਹੰਕਾਰ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਰਵੱਈਆ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਲਾਲਚਾਂ ਜਾਂ ਭਟਕਣਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। 1 ਮਈ ਤੱਕ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਕਰਮਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਤ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਚਾਰ

2024 ਵਿੱਚ ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜੁਪੀਟਰ ਅਤੇ ਰਾਹੂ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਤੇ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਰਾਹੁ ਲਈ ਉਪਾਅ: ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਇਸ ਸਾਲ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਹੂ ਸਟੋਤਰ ਜਾਂ ਰਾਹੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੁਰਗਾ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਕਰਨਾ ਪਰਾਯਣ ਰਾਹੂ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਜੁਪੀਟਰ ਲਈ ਉਪਚਾਰ: 1 ਮਈ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


Click here for Year 2024 Rashiphal (Yearly Horoscope) in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), రాశి ఫలాలు (Telugu), রাশিফল (Bengali), ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada), രാശിഫലം (Malayalam), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), and ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi)

ਮੇਸ਼ (Mesh)
Mesha rashi,March month rashi phal for ... rashi
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (Vrishabh)
vrishabha rashi, March month rashi phal
ਮਿਥੁਨ (Mithun)
Mithuna rashi, March month rashi phal
ਕਰਕ (Kark)
Karka rashi, March month rashi phal
ਸਿੰਘ (Singh)
Simha rashi, March month rashi phal
ਕੰਨਿਆ (Kanya)
Kanya rashi, March month rashi phal
ਤੁਲਾ (Tula)
Tula rashi, March month rashi phal
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (Vrishchik)
Vrishchika rashi, March month rashi phal
ਧਨੁ (Dhanu)
Dhanu rashi, March month rashi phal
ਮਕਰ (Makar)
Makara rashi, March month rashi phal
ਕੁੰਭ (Kumbh)
Kumbha rashi, March month rashi phal
ਮੀਨ (Meen)
Meena rashi, March month rashi phal
Please Note: All these predictions are based on planetary transits and these are Moon sign based predictions only. These are just indicative only, not personalised predictions.

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhatiHoroscope) with predictions in Hindi.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Hindi.

Read More
  

Monthly Horoscope

Check March Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  


Invest in your education, it will pay off in opportunities and success.