తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి


ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.

Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (22.08.2018, 01:40:25),
for (Ashburn, US)

Sunrise/Set: 06.34.04/19:50:45
హిందూ సంవత్సరం: విలంబి, ఆయనం: దక్షిణాయణం, ఋతువు: వర్షఋుతువు , మాసము: శ్రావణమాసం , తిథి: శుక్ల-ద్వాదశి, వారం: బుధవారం, నక్షత్రము : పూర్వాషాఢ, రాశి: ధను రాశి, యోగము: ప్రీతి, కరణము: బవ


గ్రహ స్థితి
సూర్య-సింహ04:59:00 మఖ-2
చంద్రధను18:33:08 పూర్వాషాఢ-2
కుజమకర04:41:25 ఉత్తరాషాఢ-3
బుధకర్క18:00:02 ఆశ్లేష-1
గురుతుల21:48:56 విశాఖ-1
శుక్రకన్య20:47:59 హస్త-4
శనిధను08:36:52 మూల-3
రాహుకర్క10:25:55 పుష్యమి-3
కేతుమకర10:25:55 శ్రవణం-1
12
1

2
*ల*
3
11

లగ్నకుండలి (D-1)
బు రా
4
కు కే
10
సూ
5
చం
9
8
గు
7
శు
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.
Thanks for visiting

Astrologer Santhoshklumar sharmaOnlinejyotish.com giving Vedic Astrology services from 2004. Your help and support needed to provide more free Vedic Astrology services through this website. Please share https://www.onlinejyotish.com on your Facebook, WhatsApp, Twitter, GooglePlus and other social media networks. This will help us as well as needy people who are interested in Free Astrology and Horoscope services. Spread your love towards onlinejyotish.com and Vedic Astrology. Namaste!!!

Sarvesthu Sukhinah Santhu, Sarve Santhu Niramayah
Sarve Bhadrani Pashyanthu, Ma kashchith Duhkhabhag Bhaveth||
Om Shantih, Shantih, Shantih||

Mangal Dosha Check

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  
Progeny prospects

Progeny prospects

Having delay in child birth, having problems in child birth, here is the right solution

Read More
  
Kundali Matching

Marriage Matching

Free online Marriage Matching service in English Language.

Read More