తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (04.02.2023, 01:05:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 07.18.22/17:29:42
హిందూ సంవత్సరం: శుభకృత్, ఆయనం: ఉత్తరాయణం, ఋతువు: శిశిరఋతువు , మాసము: మాఘమాసం , తిథి: శుక్ల-చతుర్దశి, వారం: శనివారం, నక్షత్రము : పుష్యమి, రాశి: కర్క రాశి, యోగము: ప్రీతి, కరణము: వణిజ


గ్రహ స్థితి
లగ్నం-ధను18:08:02 పూర్వాషాఢ-2
సూర్య-మకర20:57:52 శ్రవణం-4
చంద్రకర్క04:27:60 పుష్యమి-1
కుజవృష16:50:21 రోహిణి-3
బుధధను26:29:48 పూర్వాషాఢ-4
గురుమీన12:29:51 ఉత్తరాభాద్ర-3
శుక్రకుంభ15:57:02 శతభిషం-3
శనికుంభ02:03:41 ధనిష్టా-3
రాహుమేష14:12:47 భరణి-1
కేతుతుల14:12:47 స్వాతి-3
గు
12
రా
1
కు
2
3
శు
11

లగ్నకుండలి (D-1)
చం
4
సూ
10
5
బు *ల*
9

8
కే
7
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.


Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam)) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More
  

Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More
  

onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks