తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (19.08.2022, 01:18:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 20.00.00/22:02:00
హిందూ సంవత్సరం: శుభకృత్, ఆయనం: దక్షిణాయణం, ఋతువు: వర్షఋుతువు , మాసము: శ్రావణమాసం , తిథి: కృష్ణ-అష్టమి, వారం: శుక్రవారం, నక్షత్రము : కృత్తిక, రాశి: వృష రాశి, యోగము: ధృవ, కరణము: కౌలవ


గ్రహ స్థితి
లగ్నం-సింహ05:38:42 మఖ-2
సూర్య-సింహ02:03:32 మఖ-1
చంద్రవృష02:22:36 కృత్తిక-2
కుజవృష05:10:38 కృత్తిక-3
బుధసింహ27:57:57 ఉత్తర-1
గురుమీన13:48:22 ఉత్తరాభాద్ర-4
శుక్రకర్క14:57:01 పుష్యమి-4
శనిమకర27:23:34 ధనిష్టా-2
రాహుమేష23:10:14 భరణి-3
కేతుతుల23:10:14 విశాఖ-1
గు
12
రా
1
చం కు
2
3
11

లగ్నకుండలి (D-1)

శు
4
10
సూ బు *ల*
5
9
8
కే
7
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.


Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam)) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Marriage Matching

Free online Marriage Matching service in English Language.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam)) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks