తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (26.05.2022, 10:43:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 20.00.00/22:00:00
హిందూ సంవత్సరం: శుభకృత్, ఆయనం: ఉత్తరాయణం, ఋతువు: వసంతఋతువు , మాసము: వైశాఖమాసం , తిథి: కృష్ణ-ద్వాదశి, వారం: గురువారం, నక్షత్రము : రేవతి, రాశి: మీన రాశి, యోగము: ఆయుష్మాన్, కరణము: కౌలవ


గ్రహ స్థితి
సూర్య-వృష11:10:27 రోహిణి-1
చంద్రమీన27:40:43 రేవతి-4
కుజమీన07:03:27 ఉత్తరాభాద్ర-2
బుధవృష03:55:46 కృత్తిక-3
గురుమీన08:41:19 ఉత్తరాభాద్ర-2
శుక్రమేష03:29:26 అశ్విని-2
శనికుంభ01:00:57 ధనిష్టా-3
రాహుమేష27:39:14 కృత్తిక-1
కేతుతుల27:39:14 విశాఖ-3
చం కు గు
12
శు రా
1
సూ బు
2
3
11

లగ్నకుండలి (D-1)
4
10

5
9
8
కే
7
*ల*
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.


Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Telugu.

Read More
  

Telugu Panchangam

Today's Telugu panchangam for any place any time with day guide.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Telugu.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Telugu.

Read More
  

onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks