తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (30.05.2023, 21:40:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 20.00.00/23:00:00
హిందూ సంవత్సరం: శోభకృత్, ఆయనం: ఉత్తరాయణం, ఋతువు: గ్రీష్మఋుతువు , మాసము: జ్యేష్టమాసం , తిథి: శుక్ల-దశమి, వారం: మంగళవారం, నక్షత్రము : హస్త, రాశి: కన్య రాశి, యోగము: సిద్ధి, కరణము: గరిజ


గ్రహ స్థితి
లగ్నం-మీన11:21:52 ఉత్తరాభాద్ర-3
సూర్య-వృష14:14:47 రోహిణి-2
చంద్రకన్య11:22:36 హస్త-1
కుజకర్క11:13:50 పుష్యమి-3
బుధమేష19:36:27 భరణి-2
గురుమేష08:47:50 అశ్విని-3
శుక్రమిథున29:28:56 పునర్వసు-3
శనికుంభ12:44:36 శతభిషం-2
రాహుమేష08:07:43 అశ్విని-3
కేతుతుల08:07:43 స్వాతి-1
*ల*
12
బు గు రా
1
సూ
2
శు
3

11

లగ్నకుండలి (D-1)
కు
4
10
5
9
8
కే
7
చం
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

బు గు రా1 సూ2 శు3 కు4 5 చం6 కే7 8 9 10 11 లగ్నం12

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.


Marriage Matching

Free online Marriage Matching service in English Language.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  

Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More
  

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  


Work-life balance is essential, prioritize it and watch your stress levels decrease.