తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (17.10.2021, 02:52:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 20.00.00/21:02:00
హిందూ సంవత్సరం: ప్లవ, ఆయనం: దక్షిణాయణం, ఋతువు: శరదృతువు , మాసము: ఆశ్వయుజమాసం , తిథి: శుక్ల-ద్వాదశి, వారం: ఆదివారం, నక్షత్రము : పూర్వాభాద్ర, రాశి: కుంభ రాశి, యోగము: వృద్ధి, కరణము: బాలవ


గ్రహ స్థితి
సూర్య-కన్య29:57:52 చిత్త-2
చంద్రకుంభ21:19:49 పూర్వాభాద్ర-1
కుజకన్య26:57:50 చిత్త-2
బుధకన్య16:08:20 హస్త-2
గురుమకర28:10:26 ధనిష్టా-2
శుక్రవృశ్చిక16:26:33 అనురాధ-4
శనిమకర12:45:14 శ్రవణం-1
రాహువృష09:22:57 కృత్తిక-4
కేతువృశ్చిక09:22:57 అనురాధ-2
12
1
రా
2
3
చం
11

లగ్నకుండలి (D-1)
4
గు
10
5
9
శు కే
8
*ల*
7

సూ కు బు
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.


Kundali Matching

Free online Marriage Matching service in Telugu Language.

Read More
  

Monthly Horoscope

Check October Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  

Monthly Horoscope

Check October Month Horoscope (Rashiphal) for your Rashi. Based on your Moon sign.

Read More
  

Marriage Matching

Free online Marriage Matching service in English Language.

Read More
  


onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks