తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి


Click here for Year 2020 Rashiphal (Rashifal) in English, हिंदी
Check Today's Panchang in English, हिंदी, मराठी, ગુજરાતી and తెలుగు, ಕನ್ನಡ New.
Newborn Astrology. Rashi, Nakshatra, Naming letters and birth doshas. Available in English, हिंदी and తెలుగు.


ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.

Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (27.05.2020, 02:38:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 20.00.00/20:00:00
హిందూ సంవత్సరం: శార్వరి, ఆయనం: ఉత్తరాయణం, ఋతువు: గ్రీష్మఋుతువు , మాసము: జ్యేష్టమాసం , తిథి: శుక్ల-పంచమి, వారం: బుధవారం, నక్షత్రము : పుష్యమి, రాశి: కర్క రాశి, యోగము: వృద్ధి, కరణము: బవ


గ్రహ స్థితి
సూర్య-వృష12:18:12 రోహిణి-1
చంద్రకర్క05:53:51 పుష్యమి-1
కుజకుంభ15:24:41 శతభిషం-3
బుధమిథున03:47:14 మృగశిర-4
గురుమకర02:50:58 ఉత్తరాషాఢ-2
శుక్రవృష23:52:40 మృగశిర-1
శనిమకర07:36:39 ఉత్తరాషాఢ-4
రాహుమిథున06:18:11 మృగశిర-4
కేతుధను06:18:11 మూల-2
12
1

సూ శు
2
బు రా *ల*
3
కు
11

లగ్నకుండలి (D-1)
చం
4
గు
10
5
కే
9
8
7
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.Thanks for visiting

Astrologer Santhoshklumar sharmaOnlinejyotish.com giving Vedic Astrology services from 2004. Your help and support needed to provide more free Vedic Astrology services through this website. Please share https://www.onlinejyotish.com on your Facebook, WhatsApp, Twitter, GooglePlus and other social media networks. This will help us as well as needy people who are interested in Free Astrology and Horoscope services. Spread your love towards onlinejyotish.com and Vedic Astrology. Namaste!!!

Sarvesthu Sukhinah Santhu, Sarve Santhu Niramayah
Sarve Bhadrani Pashyanthu, Ma kashchith Duhkhabhag Bhaveth||
Om Shantih, Shantih, Shantih||


Vedic Horoscope

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Kalsarp Dosha Check

Kalsarp Dosha Check

Check your horoscope for Kalasarpa dosh, get remedies suggestions for Kasasarpa dosha.

Read More