తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (19.01.2022, 12:16:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 07.30.23/17:11:20
హిందూ సంవత్సరం: ప్లవ, ఆయనం: ఉత్తరాయణం, ఋతువు: హేమంతఋతువు , మాసము: పుష్యమాసం , తిథి: కృష్ణ-విదియ, వారం: బుధవారం, నక్షత్రము : ఆశ్లేషా, రాశి: కర్క రాశి, యోగము: ఆయుష్మాన్, కరణము: గరిజ


గ్రహ స్థితి
సూర్య-మకర05:26:23 ఉత్తరాషాఢ-3
చంద్రకర్క24:57:56 ఆశ్లేష-3
కుజధను02:21:04 మూల-1
బుధమకర13:33:17 శ్రవణం-2
గురుకుంభ10:17:00 శతభిషం-2
శుక్రధను18:50:04 పూర్వాషాఢ-2
శనిమకర19:51:48 శ్రవణం-3
రాహువృష04:22:42 కృత్తిక-3
కేతువృశ్చిక04:22:42 అనురాధ-1
12
1
రా
2

3
గు
11

లగ్నకుండలి (D-1)
చం *ల*
4
సూ బు
10
5
కు శు
9
కే
8
7
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.


Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in Telugu.

Read More
  

Newborn Astrology

Know your Newborn Rashi, Nakshatra, doshas and Naming letters in English.

Read More
  


onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks