తత్కాల ప్రశ్నాకుండలి

ప్రశ్నాకుండలి - పంచాంగం మరియు గ్రహస్థితితో

జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రశ్నాపద్ధతికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నది. పృచ్ఛకుడు ప్రశ్న అడిగిన సమయానికి గల గ్రహస్థితి, లగ్నకుండలి ఆధారంగా ఫలితాన్ని చెప్పటమే ప్రశ్నాపద్ధతి విశిష్టత. ఏదైనా వస్తువు పోయినా, ఎవరైనా మనుషులు కనిపించకుండా పోయినా ఈ కుండలి ఆధారంగా వారు దొరుకుతారా, దొరకరా, ఏ దిశలో ఉన్నారు తదితర అంశాలను చెప్పవచ్చు. సరైన శాస్త్ర జ్ఞానం మరియు అనుభవం ఉంటే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యకు అయినా ఈ ప్రశ్నా జ్యోతిషం ద్వారా సమాధానం కనుక్కోవచ్చు.


Current Panchang and Planetary Position

Current Panchang (26.07.2021, 19:30:),
for (Ashburn, United States)

Sunrise/Set: 20.00.00/21:00:00
హిందూ సంవత్సరం: ప్లవ, ఆయనం: దక్షిణాయణం, ఋతువు: గ్రీష్మఋుతువు , మాసము: ఆషాడమాసం , తిథి: కృష్ణ-చతుర్థి, వారం: సోమవారం, నక్షత్రము : శతభిషం, రాశి: కుంభ రాశి, యోగము: శోభన, కరణము: బవ


గ్రహ స్థితి
సూర్య-కర్క10:01:28 పుష్యమి-3
చంద్రకుంభ17:05:31 శతభిషం-4
కుజసింహ04:02:30 మఖ-2
బుధకర్క03:35:30 పుష్యమి-1
గురుకుంభ06:00:37 ధనిష్టా-4
శుక్రసింహ11:47:10 మఖ-4
శనిమకర16:29:45 శ్రవణం-2
రాహువృష13:44:39 రోహిణి-2
కేతువృశ్చిక13:44:39 అనురాధ-4
12

1
రా *ల*
2
3
చం గు
11

లగ్నకుండలి (D-1)
సూ బు
4
10
కు శు
5
9
కే
8
7
6

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.

లగ్నకుండలి (D-1)

లగ్నకుండలి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని అంశాలను చెపుతుంది.
Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

KP Horoscope

Free KP Janmakundali (Krishnamurthy paddhatiHoroscope) with predictions in Hindi.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in English. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Telugu Jatakam

Detailed Horoscope (Telugu Jatakam)) in Telugu with predictions and remedies.

Read More
  


onlinejyotish.com requesting all its visitors to wear a mask, keep social distancing, and wash your hands frequently, to protect yourself from Covid-19 (Corona Virus). This is a time of testing for all humans. We need to be stronger mentally and physically to protect ourselves from this pandemic. Thanks