ਕੰਨਿਆ (Kanya) March ( ਮਾਰਚ )) 2024 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਨਿਆ (Kanya) March (ਮਾਰਚ) 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ

Monthly Virgo Horoscope (Rashi Bhavishya) in Punjabi based on Vedic Astrology

Kanya Rashi March ( ਮਾਰਚ )
 Rashiphal (Rashifal)ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕੰਨਿਆ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਦੀ 150-180 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ (2, 3, 4 ਚਰਣ), ਹਸਤ ਨਕਸ਼ਤਰ (4), ਚਿੱਤਾ ਨਕਸ਼ਤਰ (1, 2 ਚਰਣ) ਅਧੀਨ ਜਨਮੇ ਲੋਕ ਕੰਨਿਆ (Kanya) ਰਾਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ (Kanya) 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ "ਟੋ, ਪਾ, ਪੀ, ਪੂ, ਷, ਣਾ, ਠ, ਪੇ, ਪੋ" ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਕੰਨਿਆ (Kanya)- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੁੰਡਲੀ

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਬੁਧ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕੁੰਭ ਦੇ 6ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ 7ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8ਵੇਂ ਘਰ, ਮੇਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰ 5ਵੇਂ ਘਰ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6ਵੇਂ ਘਰ, ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੂਰਜ 6ਵੇਂ ਘਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 7ਵੇਂ ਘਰ ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੰਗਲ 5ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 6ਵੇਂ ਘਰ, ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 8ਵੇਂ ਘਰ, ਮੇਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 6ਵੇਂ ਘਰ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਕਰਮਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। 7ਵੇਂ ਘਰ ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ, 1ਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਕੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਹਾਫ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ, ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

March, 2024 Monthly Rashifal in
Rashiphal (English), राशिफल (Hindi), राशीभविष्य (Marathi), રાશિ ફળ (Gujarati), রাশিফল (Bengali), ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ (Punjabi), రాశి ఫలాలు (Telugu) and ರಾಶಿ ಫಲ (Kannada)


ਮੇਸ਼ (Mesh)
Mesha rashi,March month rashi phal for ... rashi
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ (Vrishabh)
vrishabha rashi, March month rashi phal
ਮਿਥੁਨ (Mithun)
Mithuna rashi, March month rashi phal
ਕਰਕ (Kark)
Karka rashi, March month rashi phal
ਸਿੰਘ (Singh)
Simha rashi, March month rashi phal
ਕੰਨਿਆ (Kanya)
Kanya rashi, March month rashi phal
ਤੁਲਾ (Tula)
Tula rashi, March month rashi phal
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ (Vrishchik)
Vrishchika rashi, March month rashi phal
ਧਨੁ (Dhanu)
Dhanu rashi, March month rashi phal
ਮਕਰ (Makar)
Makara rashi, March month rashi phal
ਕੁੰਭ (Kumbh)
Kumbha rashi, March month rashi phal
ਮੀਨ (Meen)
Meena rashi, March month rashi phal
कृपया ध्यान दें: ये सभी पूर्वानुमान ग्रहों के पारगमन और चंद्रमा आधारित आधारित भविष्यवाणियों पर आधारित हैं। ये केवल संकेतक हैं, निजीकृत पूर्वानुमान नहीं हैं

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  

Marriage Matching

Free online Marriage Matching service in English Language.

Read More
  

Mangal Dosha Check

Check your horoscope for Mangal dosh, find out that are you Manglik or not.

Read More
  

Vedic Horoscope

Free Vedic Janmakundali (Horoscope) with predictions in Hindi. You can print/ email your birth chart.

Read More
  


Success is a combination of hard work, determination, and perseverance.  Set achievable goals and work towards them, success is within reach.  Time management is key to success, prioritize your tasks and make the most of every day.  Set achievable goals and work towards them, success is within reach.