పంచాంగము

మీకు కావలసిన ప్రదేశాన్ని పైన వచ్చే లిస్ట్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, మ్యానువల్ గా ఇవ్వటం వలన ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశముంటుంది. సిటీతోపాటు టైంజోన్ మరియు అక్షాంశ, రేఖాంశములు ఆటోమాటిక్ గా వస్తాయి. వాటిని మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు కావలసిన ఊరు లిస్ట్ లో లేకుంటే దానికి దగ్గర్లో ఉన్న టౌన్/సిటీ పేరు ఇవ్వండి.